Årsmøte i NJFF-Hedmark
MTE
Publisert 01.02.2021 13:58
Oppdatert 01.02.2021 13:59
Årsmøte i NJFF-Hedmark
Årsmøtet i NJFF-Hedmark holdes på Norsk Skogmuseum i Elverum lørdag den 13. mars 2021 kl. 10.00.

​​​​Styrets forslag til dagsorden:

Sak 1 - Åpning - Godkjenne fullmakter - Godkjenne dagsorden og innkalling - Godkjenne forretningsorden - Konstituering og valg av:
a) dirigent
b) 2 sekretærer
c) redaksjonskomitè, 3 medlemmer​​
d) tellekorps, 2 medlemmer
e) protokollkomitè, 2 medlemmer

Sak 2 Styrets årsberetning 2020

Sak 3 Regnskap og revisjonsberetning for 2020

Sak 4 Innkomne saker, herunder vedtektsendringer.

Sak 5 Arbeidsprogram 2021

Sak 6 Fylkeslagets kontingent

Sak 7 Budsjett for 2021

Sak 8 Valg av:
a) Styre m/vararepresentanter
b) Valgkomitè, tre medlemmer
c) 1 revisor m/varamedlem

Sak 9 Valg av utsendinger til landsmøtet

Sak 10 Redaksjonskomitèens innstillinger

Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hver påbegynt 200 medlemmer, maksimalt 6 representanter.

Forslag som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende innen 15. februar. Forslagene sendes til e-post hedmark@njff.no.

Frasigelse av verv i fylkeslaget sendes til leder av valgkomiteen Sindre Undset e-post: sindre.undseth@fjellnett.no, adresse: Lomnessjøen øst 153, 2485 Rendalen innen 15.februar.

Utgifter til møtet, kr 400-, pr. deltager dekkes av foreningene. Dette innbefatter kaffe og rundstykker ved ankomst, samt lunsjtallerken med dessert og kaffe.

Påmelding til årsmøtet i NJFF-Hedmark på tlf. 62 42 51 81 eller til e-post: ada.bredalen@njff.no. Påmelding innen 1. mars.
Innbetaling for deltagere gjøres til konto: 9100.16.54034. Innbetaling gjøres før årsmøtet.

Vi åpner kl. 09.30 for registrering og servering av kaffe og rundstykker på Restaurant Forstmann. Årsmøtet starter presis kl. 10.00.

​​Velkommen!

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.