Årsmøte i NJFF-Hedmark er utsatt
MTE
Publisert 01.02.2021 13:58
Oppdatert 02.03.2021 08:43
Årsmøte i NJFF-Hedmark er utsatt
Styret i NJFF-Hedmark har vedtatt å utsette årsmøtet som skulle arrangeres lørdag 13. mars. Ny dato er lørdag 8. mai. Dette på bakgrunn av myndighetenes restriksjoner, råd og anbefalinger for COVID-19. Årsmøtet i NJFF-Hedmark holdes på Norsk Skogmuseum i Elverum kl. 10.00.
​Styrets forslag til dagsorden:

           Sak 1                    

- Åpning
- Godkjenne fullmakter
- Godkjenne dagsorden og innkalling
- Godkjenne forretningsorden
- Konstituering og valg av:          

 1. dirigent
 2. 2 sekretærer
 3. redaksjonskomitè, 3 medlemmer
 4. tellekorps, 2 medlemmer
 5. protokollkomitè, 2 medlemmer                                                    

  Sak 2                    Styrets årsberetning 2020

  Sak 3                    Regnskap og revisjonsberetning for 2020

  Sak 4                    Innkomne saker, herunder vedtektsendringer.

  Sak 5                    Arbeidsprogram 2021

  Sak 6                    Fylkeslagets kontingent

  Sak 7                    Budsjett for 2021

  Sak 8                    Valg av:
 1. Styre m/vararepresentanter
 2. Valgkomitè, tre medlemmer
 3. 1 revisor m/varamedlem

  Sak 9                    Valg av utsendinger til landsmøtet

  Sak 10                  Redaksjonskomitèens innstillinger

Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hver påbegynt 200 medlemmer, maksimalt 6 representanter.

Utgifter til møtet, kr 400-, pr. deltager dekkes av foreningene. Dette innbefatter kaffe og rundstykker ved ankomst, samt lunsjtallerken med dessert og kaffe.

Påmelding til årsmøtet i NJFF-Hedmark på tlf. 62 42 51 81 eller til e-post: ada.bredalen@njff.no. Påmelding innen 1. mai.
Innbetaling for deltagere gjøres til konto: 9100.16.54034. Innbetaling gjøres før årsmøtet.

Vi åpner kl. 09.30 for registrering og servering av kaffe og rundstykker på Restaurant Forstmann. Årsmøtet starter presis kl. 10.00.


Velkommen!

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.