Årsmøte i NJFF-Hedmark
MTE
Publisert 31.01.2020 13:41
Oppdatert 31.01.2020 13:41
Årsmøte i NJFF-Hedmark
Årsmøtet i NJFF-Hedmark holdes på Norsk Skogmuseum i Elverum lørdag den 14. mars kl. 10.00.

Styrets forslag til dagsorden:

Sak 1                   

- Åpning
- Godkjenne fullmakter
- Godkjenne dagsorden og innkalling
- Godkjenne forretningsorden
- Konstituering og valg av:          

 1. dirigent
 2. 2 sekretærer
 3. redaksjonskomitè, 3 medlemmer
 4. tellekorps, 2 medlemmer
 5. protokollkomitè, 2 medlemmer                                                    

   

  Sak 2                    Styrets årsberetning 2019

  Sak 3                    Regnskap og revisjonsberetning for 2019

  Sak 4                    Innkomne saker, herunder vedtektsendringer.

  Sak 5                    Virksomhetsplan 2020

  Sak 6                    Budsjett for 2020

  Sak 7                    Valg av:
 1. Styre m/vararepresentanter
 2. Valgkomitè, tre medlemmer
 3. 1 revisor m/varamedlem  Sak 8                    Redaksjonskomitèens innstillinger

   

  Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hver påbegynt 200 medlemmer, maksimalt 6 representanter.

  Forslag som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende innen 15. februar. Forslagene sendes til e-post hedmark@njff.no.

  Frasigelse av verv i fylkeslaget sendes til leder i valgkomiteen Sindre Undset e-post: sindre.undseth@fjellnett.no, adresse: Lomnessjøen øst 153, 2485 Rendalen innen 15.februar

  Utgifter til møtet, kr 400-, pr. deltager dekkes av foreningene. Dette innbefatter kaffe og rundstykker ved ankomst, samt lunsjtallerken med dessert og kaffe.

  Påmelding til årsmøtet i NJFF-Hedmark på tlf. 62 42 51 81 eller til e-post: ada.bredalen@njff.no. Påmelding innen 1. mars.

  Innbetaling for deltagere gjøres til konto: 9100.16.54034. Innbetaling gjøres før årsmøtet.

  Vi åpner kl. 09.30 for registrering og servering av kaffe og rundstykker på Restaurant Forstmann. Årsmøtet starter presis kl. 10.00

Tillitsvalgtsamling

Fredagen før årsmøtet inviterer vi til tillitsvalgtsamling for lokalforeningene i Hedmark. Denne holdes på Scandic hotell Elgstua (13.mars). Konkret program med informasjon om påmelding, overnatting og priser kommer senere. Hold av datoen!

Velkommen!

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.