Årsmøte i NJFF-Hedmark
Publisert 22.01.2019 13:38
Oppdatert 22.01.2019 13:38
Årsmøte i NJFF-Hedmark
Møteleder på årsmøtet i 2018 Martin Almqvist. Foto: OML
Årsmøtet i NJFF-Hedmark holdes på Norsk Skogmuseum i Elverum lørdag den 9.mars kl. 10.00

Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hver påbegynt 200 medlemmer, maksimalt 6 representanter.

Forslag som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende innen 15. februar. Forslagene sendes til e-post hedmark@njff.no.

Frasigelse av verv i fylkeslaget sendes til leder i valgkomiteen Sindre Undset e-post: sindre.undseth@fjellnett.no, adresse: Lomnessjøen øst 153, 2485 Rendalen innen 15.februar

Utgifter til møtet, kr 360,00 pr. deltager dekkes av foreningene. Dette innbefatter kaffe og rundstykker ved ankomst, samt lunsjtallerken med dessert og kaffe.

Påmelding til årsmøtet i NJFF-Hedmark på tlf. 62 42 51 81 eller til e-post: ada.bredalen@njff.no. Påmelding innen 3.mars.

Innbetaling for deltagere gjøres til konto: 9100.16.54034. Innbetaling gjøres før årsmøtet.

Vi åpner kl. 09.30 for registrering og servering på restaurant Forstmann på Norsk Skogmuseum. Årsmøtet starter presis kl. 10.00.

Styrets forslag til dagsorden:

Sak 1                     - Åpning
- Godkjenne fullmakter
- Godkjenne dagsorden og innkalling
- Godkjenne forretningsorden
- Konstituering og valg av:          

 1. dirigent
 2. 2 sekretærer
 3. redaksjonskomitè, 3 medlemmer
 4. tellekorps, 2 medlemmer
 5. protokollkomitè, 2 medlemmer                                                      

   

  Sak 2                     Styrets årsberetning 2018

  Sak 3                     Regnskap og revisjonsberetning for 2018

  Sak 4                     Innkomne saker, herunder vedtektsendringer.

  Sak 5                     Virksomhetsplan 2019

  Sak 6                     Budsjett for 2019

  Sak 7                     Valg av:
 1. Styre m/vararepresentanter.
 2. Valgkomitè, tre medlemmer.
 3. 1 revisor m/varamedlemmer.

   

  Sak 8                     Redaksjonskomitèens innstillinger

   ​


 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.