Aversjon
MTE
Publisert 08.02.2016 15:16
Oppdatert 15.05.2020 12:49
Dressering av hunder fra å jage bufe og klovvilt er en viktig aktivitet ute i foreningene. Dette foregår ved hjelp av elektrisk halsbånd. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) utdanner og autoriserer derfor instruktører som kan foreta denne dressuren.
Aversjon
Foto: Ole Mattis Lien

​​​​​Hvert år dresseres flere tusen hunder fra å jage bufe, og mange er til oppdatering. Denne kursvirksomheten bidrar til at man i mange områder får starte jakt med hund tidligere enn man ellers ville, før beitedyr er tatt ned fra beite.

Tilbudet om aversjonsdressur er åpent også for hunder som ikke er definert som jakthunder. Erfaringer de seinere år viser at det svært ofte er hunder av disse rasene som er involvert i hendelser hvor sauer blir jaget, skadet eller drept. Alle hunderaser har jaktinnstinkt.

 Som seriøs hundeeier er det derfor riktig å gjøre hva som er mulig for å hindre at hunder forstyrrer eller skader bufe selv om man ikke har hund av jakthundrase.

Aversjonsinstruktørene foretar testing og godkjenning av hunder i forhold til interesse for sau, og i noen tilfeller tamrein eller hjortevilt. Mest vanlig for aversjonsinstruktørene er gjennomføre slik testing og godkjenning i forhold til sauerenhet​


Aversjonsinstruktør:

Før aversjonsutdanningen kan startes må grunnkurs - jakthundinstruktør gjennomføres. Dette er et teoretisk kurs som går over ei helg. Se kursplan: Studieplan 6231​ 

I aversjonsutdanningen kreves det både praktisk og teoretisk kompetanse, og det forutsettes at kandidatene har bred erfaring i dressur av egne hunder. En del av brukerkurset skal være praktisk anlagt og foregå ute under veiledning av instruktør. For å bli autorisert bruker, kreves det i tillegg at du som aspirant etter endt kurs må ha testet minst ti hunder av fire forskjellige raser under tilsyn av autorisert bruker. Minimum fem av disse hundene skal ikke ha vært aversjonstestet tidligere. Se link for mer info om utdanningen: Studieplan 1290​

Mange av instruktørene som er utdannet hos oss arrangerer aversjonsdressur i lokalforeningene. Ta kontakt med din nærmeste lokalforening når din hund trenger å testes.​


NJFF-Hedmarks fylkesinstruktør i aversjon er: Erik Telle.​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.