Bli med på ulvedemonstrasjonen!
NJFF/(MTE)
Publisert 21.12.2018 21:02
Oppdatert 13.04.2021 15:28
Bli med på ulvedemonstrasjonen!
Det er duket for nok en kraftfull markering mot regjeringens ulvepolitikk i Oslo den 8. januar.

​​​​

Regjeringen Solberg uthuler ulveforliket fra Stortinget. Nok en gang er rovviltnemndenes vedtak og Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv overprøvd av regjeringen. Resultatet er en ulvebestand høyt over det Stortinget har bestemt, og en økende frustrasjon blant de som lever med ulven.

Følger ikke opp Stortingets vedtak

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har underkjent rovviltnemndenes vedtak om felling av tre familiegrupper med ulv innenfor sonen, og tillater kun uttak av en familiegruppe på Slettås i Hedmark. Bestandssituasjonen tilsier at det er rom for uttak av alle tre gruppene uten at det går på bekostning av Stortingets fastsatte bestandsmål på 4-6 familiegrupper. Det er bekreftet av Miljødirektoratet. Etter Elvestuens vedtak vil vi sitte igjen med 7,5 ynglende familiegrupper, selv etter uttaket av Slettåsflokken. Dette provoserer mange. 

Stor demonstrasjon

Det er lagt opp til en politisk markering i Oslo den 8. januar kl 18.00, med fakkeltog fra Youngstorget til Stortinget. Det skal bli en kraftfull, tydelig og fredelig markering av at regjeringens ulvepolitikk ikke er akseptabel. Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund som står bak arrangementet i samarbeid med Norges Bondelag, Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.
Vi oppfordrer alle om å møte opp og vise sin motstand mot regjeringens ulvepolitikk.

Parolene i fakkeltoget

Organisasjonene har samlet seg om følgende hovedparoler:

«Stortinget bestemmer»

«Regjeringen må etterleve Stortingets bestandsmål»

I tillegg vil hver organisasjon kunne ha sine egne paroler. NJFF vil i tillegg benytte denne:

«Jegerne må bli hørt»

Praktisk informasjon 


Det vil bli mye folk! Vær ute i god tid.

Det oppfordres til at folk går i 'vanlige klær' (for å vise at saken berører vanlige folk) og uten gule vester. Gule vester skal kun vaktene bruke. Det deles ut gratis fakler og et selskap tar seg av opptenning og slukking på en trygg måte. 

Program for fakkeltoget

17.30-18.00 Oppmøte på Youngstorget
18.00 Innledende orientering v/Knut Arne Gjems, leder i NJFF
Utdeling av fakler skjer der Torggata forlater Youngstorget
18.15 Felles avmarsj til Stortinget
19.00 Appeller på Eidsvoll plass

- Musikalske innslag ved Spelloppmaker
- Lars Peder Bartnes, leder i Norges Bondelag overleverer felles budskap til Stortingets presidentskap v/ Morten Wold, Stortingets 2. visepresident
- Kari Anita Furunes, Ordfører i Meråker kommune og representant for ordføreroppropet
- Per Jon Anti, nestleder i Norske Reindriftssamers forbund
- Runar Sjåstad, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
- Anders Kiær, Nestleder i Trøndelag Høyre og medlem av Høyres sentralstyre
- Trygve Slagsvold Vedum, Stortingsrepresentant og leder for Senterpartiet 
- Terje Halleland, Stortingsrepresentant for FRP 
- Nils Solberg, leder for Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk
- Hanne Velure, leder for Utmarkskommunenes Sammenslutning 
- Gunnar A Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

20.00 Markeringen avsluttes​


Transport til demonstrasjonen

På Hedmark Bondelag sin side finner du informasjon om transport/busser blir satt opp. Sted, tid og påmelding til transport finner du her: Bondelaget.no​

Påmelding til bussene er åpen frem til mandag 7. januar kl. 10.00.

Vi sees i Oslo den 8. januar! 

Velkommen til en verdig og fredelig markering på tirsdag! ​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.