Dokumentasjon i ulverevir
MTE
Publisert 19.05.2020 08:35
Oppdatert 19.05.2020 09:13
Dokumentasjon i ulverevir
Foto: fra NJFF
Vårt fylke har for tiden mange ulverevir. Det nasjonale bestandsmålet er overoppfylt innenfor Hedmarks grenser. NJFF-Hedmark arbeider nå for fullt med å samle inn dokumentasjon på ulemper ved å ha ulverevir i sitt område til rovviltnemnda skal fatte beslutning om lisensfelling av ulv.

Å samle inn en oversikt over de ulemper som oppleves for det enkelte revir bør være en ​offentlig oppgave. Så langt er realitetene at dette er en oppgave som ingen ivaretar. - For oss som bor og virker innenfor ulvesona kan det det virke noe merkelig at det skal være behov for en slik konsekvensdokumentasjon. Erfaring fra 2019 bekrefter dog behovet, sier NJFF-Hedmarks rovvilttalsmann Nils O. Øverby.​

Sekretariatene for rovviltnemndene fremskaffer et dokumentasjonsgrunnlag for det forslaget til vedtak de legger fram for rovviltnemndene. Når rovviltnemndene ønsker å vedta felling av flere revir enn det sekretariatet har foreslått, er det ikke gjort noen innsats for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for at naturmangfoldlovens vilkår er oppfylt. Det var dette som skjedde i fjor. Etter klagebehandlingen i Klima- og Miljødepartementet ble det lisensfelling i Letjennareviret, der dokumentasjonen var oppfylt, mens det ble avslag i Mangen- og Rømskogrevirene der dokumentasjonen ikke var oppfylt.

Styret i NJFF-Hedmark vedtok i vår at vi sammen med de andre fylkeslagene i ulvesonen (Østfold, Akershus og Oslo) fremskaffer nødvendig dokumentasjon for revirene tilhørende de fire fylkene, slik at rovviltnemndenes fellingsvedtak står seg.

I Hedmark er dette et omfattende arbeid, og vi trenger hjelp til å innhente dokumentasjon i de forskjellige revir. Vi vil derfor involvere lokalforeningene som har ulverevir i sine områder til denne jobben, denne informasjonen er sendt ut til de lokalforeninger som er berørt. Vårt mål er at rovviltnemndene kan gjøre fellingsvedtak som gjør at vi kan komme ned på bestandsmålet. NJFF-Hedmark ber om at dokumentasjon av ulemper ved å ha et ulverevir i sine områder sendes til oss. Sammen med NJFF, og de andre tre fylkene skal vi systematisere opplysningene vi får inn, og sende dokumentasjonen til rovviltnemnda i god tid før fellingsvedtakene skal gjøres.

Slik dokumentasjon kan være:

  • Hvor lenge det har vært ulv i området (årstall det har vært ulv i området).
  • Hunder drept over tid.
  • Areal innen reviret eller kommunen med salg av jaktkort med hund (mål på bruken).
  • Antall solgte jaktkort for jakt med hund i reviret eller kommunen (mål på bruken).
  • Endringer i salg av jaktkort med hund i foreningenes områder (viser effekten av ulv).
  • Endringer av salg av jaktkort med hund i andre områder man kan få data fra (effekten av ulv).
  • Utklipp av avisoppslag om folk som oppfatter ulike ulemper med ulv.
  • Bilder av nærgående ulv.
  • Endringer i elgavskytingen i reviret over tid.
  • Endringer i jaktmetoder for elg i reviret over tid (vise overgang fra løshund til bandhund).

Jakt- og Fiskekonsulent Mari Evensen er den som vil ta imot og systematisere innsendt dokumentasjon her på NJFF-Hedmarks kontor. E-postadressen til Mari er mari.evensen@njff.no .

Vi treffes også på telefon 62 42 51 81, (eller mob. 974 67 070 Mari, 913 07 272 Ole Mattis) dersom det er spørsmål rundt dette. Vi har i brevet til foreningene oppfordret til å opprette en kontaktperson som kan meddeles oss med e-post og telefonnummer.

Dokumentasjonsarbeidet er en jobb som kan gjøres kontinuerlig framover, men for dette året må vi ha det hos oss innen 1. juni.

Vi trenger hjelp av dere som har den beste lokalkunnskapen til dette arbeidet, og ønsker derfor å involvere lokalforeninger som har tilknytning til ulverevir.

- Jeg håper at vi sammen med lokalforeninger og lokalkjente kan bidra til en effektiv, ryddig og ærlig dokumentasjon av konsekvenser med ulv i skogen. Mange av våre medlemmer har førstehåndskunnskap om dette og jeg er sikker på at om vi sammen klarer å få til en samlet dokumentasjonspakke, stiller vi sterkere når myndighetene skal bestemme fremtidige lisensfellinger. Vi vil også synliggjøre at vi en sterk interesseorganisasjon for våre medlemmer, avslutter Øverby.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.