Effektive jervejegere
NJFF/MTE
Publisert 04.03.2021 11:18
Oppdatert 04.03.2021 13:16
Effektive jervejegere
Jerv felt under lisensjakt i 2020, Rendalen. Foto: Kim A. Bjørnstad
Aldri har jervejegerne vært mer effektive enn ved årets jakt. Jervebestanden er godt over bestandsmålet i alle rovviltregionene.

​​Lisensfellingsperioden startet 10. september i fjor og varte til 15. februar i år. Ved lisensfellingsperiodens slutt 15. februar var 74 jerver belastet kvotene. Uttaket har økt hvert år siden 2017/2018, da det ble tatt ut 45 jerver.  I Hedmark ble 24 jerver felt av kvoten på 30. ​​

Jegerne er et viktigste verktøyet for forvaltningen

– Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere jervebestanden, og det er dermed et mål at flest mulig av uttakene skal gjøres i lisensfellingsperioden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 
Jervebestanden er over bestandsmålet for alle de regionene som har bestandsmål for jerv. Det betyr at alle regionale rovviltnemnder har hatt myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling. Stortinget har vedtatt at bestandsmålet for jerv skal være 39 årlige ynglinger i landet.​

Dyktige jegere

- Lisensjegerne som er ute etter jerven blir dyktigere, sier jaktkonsulent i NJFF, Roar Lundby. Vi har fått på plass regelverk som gjør at både båsfangsten og åtejakta er blitt «enklere» å administrere for jegerne. I tillegg har flere fått på plass gode jakthunder som etter hvert har blitt meget effektive på jerven. Det er derfor svært gledelig å se at lisensjegerne tar ut mer og mer jerv under den ordinære lisensfellingsperioden.​

Les mer om forvaltningen av jerv i Miljødirektoratets nyhetsbrev.​​

​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.