Endring i fellingsområdet/buffersonen trer ikke i kraft før ulvene er flyttet
MTE
Publisert 15.12.2020 08:44
Oppdatert 15.12.2020 08:55
Endring i fellingsområdet/buffersonen trer ikke i kraft før ulvene er flyttet
Istockphoto
Klima- og miljødepartementet vedtok den 11. desember ny avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen. Endringen av lisensfellingsområdet, den såkalte buffersona trer ikke i kraft før Deisjø-ulvene er flyttet. Lisensjegere må følge med på Fylkesmannens SMS-tjeneste og "ulvetelefon".

​​​​​S​tortinget fattet den 7. desember vedtak om at regjeringen skal endre avgrensingen av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen

"Vedtak 203: Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling. Eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020."

Klima- og miljødepartementet fulgte den 11. desember opp Stortingets beslutning, og vedtok ny avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5, slik at avgrensingen av fellingsområdet i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner oppheves.

Endringen av lisensfellingsområdet trer ikke i kraft før tidligst 15. desember, og uansett ikke før begge dyrene i Deisjø-reviret er flyttet. Dette betyr at det er noe uavklart når endringen kan tre i kraft. Departementet har delegert til Fylkesmennene myndighet til å effektuere endringen når vilkårene for dette er til stede.

Departementet har gitt Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn i oppdrag å merke og flytte ulvene i Deisjø-reviret

Fylkesmannen vil gi oppdatert informasjon til lisensjegere så snart det ligger til rette for endring av lisensfellingsområdet. Informasjonen vil bli gitt både gjennom vår SMS-tjeneste og gjennom innlest beskjed på vår telefonsvarer for lisensfelling av ulv, tlf 954 52 101.​

Kilde: Fylkesmannen i Innlandet​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.