Erstatning for jakthunder tapt til rovdyr endres
NJFF/(MTE)
Publisert 15.10.2019 14:35
Oppdatert 15.10.2019 14:35
Erstatning for jakthunder tapt til rovdyr endres
Foto: CD
Klima- og miljødepartementet har nå vedtatt endringer i erstatningsforskriften som trådte i kraft 10. oktober. Denne omfatter også erstatning for rovdyrdrepte jakthunder.

NJFF ser det som positivt at ny forskrift nå omsider er på plass. Vi hadde ønsket at beløpene i verditabellen som avgjør utmålingen av erstatning for de som er så uheldige at jakthunden blir skadet eller drept av rovvilt hadde vært høyere og mer i tråd med innspillene fra vår organisasjon. 

Begrenser løshundjakta

Hovedutfordringene med de nye bestemmelsene, er at departementet i retningslinjene til forskriften stiller vilkår for at erstatning skal utløses. I realiteten legger disse vilkårene nye begrensninger på muligheten for jakt med løs hund i om​råder med rovvilt. Dette oppleves som unødvendig konfliktskapende og et ytterligere steg mot å forvalte ulvesonen som et reservat, noe som NJFF er svært kritiske til. 

Jakthunder ble innlemmet i erstatningsordningen for husdyr tatt av rovvilt etter omfattende politisk påtrykk fra NJFF. Det er først og fremst i forhold til ulv at dette er en utfordring. Enhver jakthundeier må selv vurdere risikoen ved å slippe jakthund. Gjennom den statlige erstatningsordningen vil de som er så uheldige å oppleve at jakthunden skades eller blir tatt av ulv, kunne få utbetalt en erstatning. Retningslinjene som departementet ber fylkesmennene bruke ved vurdering av en eventuell erstatning, legger etter NJFFs syn ytterligere begrensninger for de som bor og jakter innenfor ulvesonen.

NJFF stiller også spørsmål ved hvorvidt det er formelt riktig at retningslinjene stiller materielle krav som ikke framgår av forskriften, og som da heller ikke har vært gjenstand for høring.

NJFF vil snarest be om et møte med departementet om saken.

Her kan forskriften leses i sin helhet.​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.