Ettersøk
MTE
Publisert 08.02.2016 15:16
Oppdatert 21.10.2016 11:18
Forskriften om ettersøkshund ble gjort gjeldende fra 01.01.1994. Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Siste oppdatering av forskriften var 1.april 2016.
Ettersøk

​ Du kan lese mer om bruk av lys under ettersøk​.​ ​

Krav om ettersøkshund​​​

​​​Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et selvstendig ansvar for at denne bestemmelsen etterleves. Hovedmålet med bestemmelsen er å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avlivning av skadde dyr, samt gi jegeren en reell mulighet til å gjenfinne døde dyr som han ikke klarer å finne uten hjelp av hund.

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund vil si at ettersøkshunden eller ettersøksekvipajsen må være på skadestedet innen fire timer, hvis jeger/jaktlag ikke selv har tilgang til egen godkjent ettersøkshund.

​​​Ettersøksopplæring

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tilbyr ettersøkskurs for alle. Ettersøkskurs som er egnet for nybegynneren som har fått sin første hund, til sporspesialisten som ønsker ytterlige fordypning, til de som ønsker å gå videre og bli ettersøksinstruktør for sitt lokallag. 

NJFF-Hedmark kan tilby:

Ettersøk grunnkurs, stu​dieplan​ - kurset for hundeeiere som ønsker å få kunnskap om hvordan man går frem for å få frem en godkjent ettersøkshund

Ettersøk videregående, studieplan​ - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk

Ettersøk videregående - del 2, studieplan - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk. Obligatorisk for alle som tar på seg ettersøksoppdrag for det offentlige. Du må ha avlagt del 1 før du møter opp.

Ettersøk in​struktør - kurset for hundeeiere som ønsker å bli ettersøksinstruktør i sin lokalforening

Utdanning av ettersøksinstruktører i NJFF 

​Godkjenningsprøver​​​

Både NJFF og NKK arrangerer godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer, som består av ei blodsporprøve og ei ferskssporprøve. Terminliste for dette ligger ute på NKKs nettside og du kan søke deg frem til de ulike prøvene på denne linken her​.

Skjema for å få godkjent din ettersøkshund, som du som hundefører må ha med deg når du skal gå prøvene, finner du her​.

​​​​Slik skaffer du avtale om etter​søkshund

Norsk Kennel Klub forestår registrering av godkjente ettersøkshunder i sitt Ettersøkshundregister. Her ligger også alle som har tatt kurset "Ettersøk videregående" inne.

På nettsidene til Norsk Kennel Klubb kan man gå inn på ettersøkssidene og søke deg fram til en ekvipasje i din region.​

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent ettersøksekvipasje, det vil si hund og hundefører som har bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til "Instruks om prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer" fastsatt av Miljødirektoratet. Siste instruks kom 1.april 2016. Hele veilederen til forskriften med kommentarer og instruks, finner du her.

Ettersøksavtale som både du som jeger/ jaktlag og ettersøksjegeren må signere på, finner du her.

​​​Endringer fra 1.april 2016

For eget jaktlag

Det er verdt å merke seg at fra 1. april 2016 faller unntaksbestemmelsene vedrørende ettersøkshund bort, tidligere §26, og alle nye hunder må gjennom en blodsporprøve og en fersksporprøve for å bli godkjente. 

Imidlertid er det viktig å være klar over at det fra samme dato kom inn en ny §26, som omhandler overgangsbestemmelser. Blant annet sier den at hunder som er godkjente før denne tid, vil være godkjente ettersøkshunder ut hundens levetid. 

I tillegg må fører nummer to til en hund også gå både blod- og fersksporprøve, for å bli godkjent som ettersøksekvipasje.​​

For det offentlige

Det har i tillegg blitt stilt ytterligere krav til de som skal ta på seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige. Alle som skriver en avtale med kommunen om offentlige ettersøk, skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund og ettersøksjegeren må ha bestått kurset "Ettersøk videregående". Kurset "Ettersøk videregående" består av to deler. Del 1 er et e-læringskurs som kan tas hjemme på egen pc. Kurset finner du her​! Du må logge inn på Miljødirektorates Trainingsportal, gå igjennom kurset og avlegge elektronisk eksamen. Du må ta vare på kursbeviset av at du har bestått del 1, og sammen med det så må du ta med deg dokumentasjon på at du er registrert i Jegerregistrert og har ført hund frem til godkjent ettersøkshund og er eller har vært registrert i ettersøkshundregisteret, når du møter opp til del 2 av kurset, dvs den praktiske utedagen. Det er Miljødirektoratet som har satt dette kravet for alle som skal ta på seg ettersøksoppdrag for det offentlige.

Ettersøk videregående - del 1 - e-læringskurset, finner du her.


​NJFF-Hedmark arrangerer ettersøkskurs - grunnkurs og videregående. I tillegg utdanner vi også ettersøksinstruktører. 

Vi arrangerer dommerkurs i ettersøk for kandidater som vil bli blodspor- og ferskspordommere (NKK).  Dette er et 4 timers kurs, det gir ettersøksdommerne en faglig plattform i henhold til NKKs regelverk for blod- og fersksporprøver, og NKKs etiske retningslinjer for prøvedommere. Kravspesifikasjon og utdanningsregler for ettersøksdommere vedlagt: Utdanningsregler-for-ettersoksdommer.pdf


Følg med i kurskalenderen eller ta kontakt med oss for mer info om kurs. 

NJFF-Hedmarks fylkesinstruktør i ettersøk:
Arnfinn Lien.​
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.