Fellefangst av mår - ikke så vanskelig som du kanskje tror!
Christian Dufseth/MTE
Publisert 05.11.2020 14:30
Oppdatert 09.11.2020 09:01
Fellefangst av mår - ikke så vanskelig som du kanskje tror!
Måren er en vakker skapning, men det er ikke så ofte du ser den i skogen ettersom den er veldig sky. Den foretrekker gammelskog, og spesielt flersjiktet, gammel naturgranskog. Foto: MTE
1. november startet jakttiden på mår. Har du lyst til å prøve deg på mårfangst, men vet ikke helt hvordan du går fram? Her gir vi deg noen enkle råd og tips på veien…

​​​​Måren kan ha de utroligste påfunn og mange fascineres av dyret, noe som gjør den til en utfordrende art å drive fangst på. Fangsten gir stor spenning og mange utfordringer, samtidig som du alltid lærer noe nytt. Mårfangst er en spennende hobby og en fin inngangsbillett til jegerlivet. I tillegg til at måren er en fin pelsressurs, er uttak av arten en viktig og effektiv form for viltstell.​

Fangst av mår - regelverk

Jakt- og fangsttiden på mår går fra 1. november til 15. mars (med opphold under julefredningen). For mårfangst gjelder samme regler som med annen småviltjakt. Du må blant annet ha bestått jegerprøven og betalt jegeravgiften. Aldersgrensen er 16 år, men fra det kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan du utøve fangst av mår under opplæring, dersom du har samtykke fra foreldre og er under forsvarlig tilsyn av en kompetent person som er fylt 20 år.

For mår er kun fangstredskap som avliver den momentant tillatt, i all hovedsak snakker vi da om godkjente slagfeller. Fangst skal, som all annen jakt, foregå på en mest mulig human måte. Det vil si at fella skal virke på en slik måte, og ha en slik slagkraft, at viltet blir drept øyeblikkelig. Slagfelle til mår skal ha en slagmekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets kranium/nakke, eller som slår med et sakseslag mot dyrets kranium/nakke. ​

Feller som avliver viltet momentant krever særskilt oppmerksomhet. Fellene skal ikke bli plassert i områder der vanlig ferdsel gjør at det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr. Når du driver med fangst, må du innrette aktiviteten på en slik måte at den kun retter seg mot viltartene som redskapene er tillatt for. Spesielt i utfartsområder og i områder der det ellers er alminnelig ferdsel må du vurdere nøye om det er forsvarlig å bruke slike redskaper. Oppspente feller i nærheten av tettbygde strøk, kan medføre stor fare for husdyr som hund og katt, og er ikke akseptabelt. Mårfeller skal henges tilstrekkelig høyt oppe i trær eller på stokker, minst 2 meter over fast snødekke. Du må føre tilsyn minst én gang i uka ved bruk av fangstredskap som avliver viltet.

Alle former for fangstaktivitet krever grunneiers tillatelse. Fangstredskap som er utplassert skal være merket med navn, adresse og telefonnummer.

Hvordan komme i gang?

Felletyper: Det finnes flere typer feller som er godkjent til mårfangst, og prisene varierer. Noen felletyper må bygges inn i kasser for å forhindre fangst av andre dyr, mens andre er det bare å sette rett opp. For en fersk fangstmann anbefales å begynne med en enkel type felle, som kan settes opp uten noe forarbeid. Sett deg godt inn i hvordan fella fungerer og spennes opp før du skal ut – dette sparer du mye tid på! Du må også vurdere hvor mange feller du skal ha, ut i fra kostnader og med tanke på at fellene skal sjekkes minst en gang i uka og utskiftning av åte – det tar en del tid å bedrive mårfangst.


Mår i Synningfelle. Foto: MTE

Åte: Måren er nesten altetende, men til åte brukes som oftest avskjær/innmat fra hjortevilt og fugl, fisk, og honning. Søtsaker, som honning, er måren veldig glad i, og kan med fordel brukes i tillegg til et «hovedåte» i fella. Klin honning både i, og utenfor, fella. Luktstoff som for eksempel anisolje er det også noen som bruker for å tiltrekke mår, men dette er ikke avgjørende for fangst. Du må uansett være forsiktig ved bruk av luktstoff – det kan virke mot sin hensikt hvis du bruker for mye.

Hvor setter du opp fella? Hvor du plasserer fella har mye større betydning enn hvilket åte du bruker. Her kan man bruke snøen (når den kommer). Bruk tiden til å finne mårspor i snøen, og følg gjerne sporet til du finner flere spor (hvor måren har passert flere ganger) - dette kan være svært lærerikt!​ Måren vil ofte ferdes langs bekkefar, små dalfører og rygger i terrenget – gjerne i områder med gammel, stor skog. Når du har funnet et sted hvor måren ferdes ofte, har du ganske sikkert funnet en god felleplass. Ved utplassering av fellene må du også huske at du skal ha tid og ork til å sjekke fellene minst én gang i uka. Selv om det som oftest er lite snø og lett å gå i terrenget da du setter opp fella, må du tenke på at snøen kan legge seg meterdjup lenger utover vinteren – da er det tungt å «base» seg fram i løssnøen!

Litt avhengig av hvilken type felle du bruker, kan fellene enten monteres rett på en trestamme eller på en vannrett- eller skråstokk. Husk at fellene skal være montert så høyt at det ikke er mulig for f.eks. hunder eller rødrev å stikke snuta inn! Ved montering rett på en trestamme, kan du med fordel sette opp en skråstokk under fella, som hjelper måren opp mot fella. Fella må festes godt til stammen eller stokken. Om måren merker at fella «henger og slenger» vil den fort føle seg usikker og trekke seg bort.

Måren er ofte innom fellene uten å gå i dem. Det å få måren til å gå i fella, er en stor gåte for de fleste fellefangere. I perioder går den lett i, mens andre perioder virker det som en umulighet å få måren til fella. Skift åtet og vent, den kommer helt sikkert igjen. Dersom dette ikke hjelper, kan du prøve å flytte litt på fella. Ofte skal det ikke mye til før måren endelig går i. Et annet tips er å sette opp flere feller i samme området hvor måren har vært – da kan den fort sitte i en av fellene ganske snart!

Har du først fanget et par mår i ei felle, kan du være sikker på at du har funnet en bra plass! ​

Feller plassert rett på bakken må bygges inn skikkelig for at andre dyr ikke kommer inn. I regelverket finner du hvilke krav som gjelder for innbyggingen. Dette krever erfaring, og ikke noe jeg anbefaler helt ferske fangstmenn. Jeg vil uansett ikke anbefale slikt «bakkesett» av feller, da snøfall fort gjør at slike feller er ubrukelige.

Andre tips:

  • Gå ikke helt bort til fella hver gang du sjekker den – sjekk den fra litt avstand hvis mulig
  • Uriner aldri i nærheten av fella
  • Etter mildvær er det greit å bytte ut «råtten» åte med ny, fersk åte
  • Dekk til fella med granbar, o.l. – dette beskytter mot vær og vind og skjuler fella

Mårskinn – en vakker ressurs

Måren er absolutt en ressurs det er verdt å ta vare på. Du kan stoppe den ut eller ta vare på selve skinnet. Av skinnet kan du for eksempel sy deg ei ekte mårskinnslue! Hvis du ikke vil ha skinnet selv, kan du selge det til Skinnauksjoner. Det kan derfor lønne seg å drive med mårfangst!​


Nydelig pels! Foto: CD

Avslutningsvis kan det sies at tålmodighet er viktig. Ikke fortvil om du ikke får mår i fellene med en gang. Det tar lang tid å bli en erfaren fangstmann, og ingen blir utlært i dette faget. Gleden blir desto større når du lykkes - og lykkes vil du gjøre før eller senere!

Lykke til med mårfangsten! 

(Tekst ble publisert i NJFF Ung nr 2/2018)


Relatert innhold

Det finnes flere fellefangst-sider på Facebook som kan være verdt å følge for tips og råd, søk opp fellefangst.

Sorma Fur - Side for jegere og andre som ønsker å omsette sitt pelsvilt eller pelsskinn, eller bare ønsker å få skinnet ferdigberedt tilbake. Sorma pels har overtatt formidlingen av viltskinn i Norge fra Oslo Skinnauksjoner.​

EIANE VILTPELSERI - kjøp og salg av viltskinn pelsing og klargjøring til skinn auksjon via sormar fur, garving av viltskinn ​osv.

Pelsatelier - En håndverksbedrift som syr pelsplagg og tilbehør. ​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.