Harepest i Hedmark
MTE/Veterinærinstituttet
Publisert 02.08.2019 14:18
Oppdatert 02.08.2019 14:26
Harepest i Hedmark
Hareunge som var i farta i sommer! Foto: MTE
Det har i løpet av sommeren blitt funnet mange døde harer, og det er blitt påvist harepest mange steder i Hedmark (og flere fylker) nå. Harepest er en bakteriell infeksjon som også kan smitte over til mennesker og hunder.

​Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, pesten forekommer blant viltlevende dyr, spesielt på hare og smågnagere.​ Disse artene blir svært syke og dør vanligvis etter noen dager. Både mennesker og hunder kan også bli smittet.

Harepest hos hund

Kjæledyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager. De blir vanligvis ikke alvorlig syke, og symptomene er som regel forbigående. Prøv å unngå å la hunder spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare.

Harepest hos mennesker

Mennesker kan smittes av harepest. Den kan overføres gjennom direktekontakt med syke eller døde dyr, drikkevannskilder (brønnvann) som er forurenset med kadaver/ekskrementer fra smittede smågnagere. Hunder og katter kan også overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har vært i kontakt med/bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker.

Mennesker får vanligvis influensalignende symptomer. Harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika.

Råd og tiltak, symptomer og behandling:

Les mer om harepest hos mennesker på nettsidene til Folkehelseinstituttet >

Harepest og jakt

Harer kan være smittet uten å vise symptomer rett etter at de er blitt smittet, det kan ta noen dager før de blir syke. Smittede harer uten symptomer, eller harer med tidlige symptomer på sykdom (går tregt i los), kan bli felt under jakt. Slike hareslakt utgjør en stor smittefare for jegeren og jegerens familie. Harer som viser tegn på sykdom under jakt, må ikke slaktebehandles av smittevernhensyn, opplyser Veterinærinstituttet.​​​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.