Store rovdyr og hund - erstatningsordninger
Publisert 01.12.2016 14:17
Oppdatert 15.10.2019 14:50
​​​Det har vært flere ulveangrep på jakthunder i senere tid. Vi råder alle som får skadet eller drept hunden sin om å melde dette til Statens Naturoppsyn (SNO) slik at skaden blir registrert og omfanget av rovdyrdrepte og skadete jakthunder kan dokumenteres.​

​Det er ingen trøst i en slik situasjon, men vi vil opplyse om at det finnes erstatningsordninger/kompensasjonsordninger. Dokumentasjon fra SNO er en forutsetning i alle tilfeller mtp skadeerstatning/kompensasjon. Både i forhold til NJFFs jakthundforsikring (evt andre forsikringer), rovviltskadeerstatning fra myndighetene, og for NJFFs medlemmer er det i tillegg mulig å få utbetalt (6000,-) som et "plaster på såret" gjennom vår kompensasjonsordning for ulvedrepte hunder. Ta kontakt med NJFF for mer info.​

Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt - Fylkesmannen:

Det kan søkes om erstatning når hund blir tatt av fredet rovvilt. Jakthunder som brukes under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver, kan erstattes når det er dokumentert eller foreligger sannsynlighetsovervekt for at de er drept av fredet rovvilt.

Erstatning for hunder skjer etter fullverdiprinsippet og baseres på bruksverdi. For jakthunder fastsettes erstatningssatsene i tråd med verdiskalaen som brukes hos Norges Jeger- og Fiskerforbunds jakthundforsikring (If). Det ytes full erstatning om hunden dør eller må avlives av dyrevernhensyn. Dersom hunden får varig nedsatt bruksverdi ytes 50 % erstatning. Dokumenterte veterinærutgifter erstattes med inntil kr 15 000,-. Eventuell forsikringsutbetaling trekkes fra.

For å få erstatning er det krav at hunden er ID-merket og registrert i Norsk Kennel Klub.

Nødvendige opplysninger i søknaden til Fylkesmannen:

  • Rase, kjønn og alder

  • Registeringsnr.

  • ID-merkenr.

  • Dødsårsak

  • Hvor skaden har skjedd

  • Om hunden er forsikret (veterinær- og dødsforsikring) og om det eventuelt er utbetalt forsikring fra forsikringsselskapet

  • Om hunden er premiert på eksteriør, jaktprøve eller er godkj. ettersøkshund.​

  • Søknaden sendes til Fylkesmannen i søkerens bostedfylke. 

  • Mer info hos Fylkesmannen i Innlandet​


​Miljødirektoratet har etablert en oversikt over rovdyrtatte hunder på sine nettsider. 

Fra 1. juli 2012 er det innført reell nødvergerett for hund også i Norge. Dette innebærer at hundeeieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep også mot hund. De nødvendige endringer i naturmangfoldlovens § 17 ble vedtatt i juni 2012. ​Se lovdata​​

Klima- og miljødepartementet har nå vedtatt endringer i erstatningsforskriften som trådte i kraft 10. oktober 2019. Denne omfatter også erstatning for rovdyrdrepte jakthunder: Forskrift om endring i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt​​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.