Jakthund - dressurinstruktør
MTE
Publisert 11.05.2021 11:41
Oppdatert 03.06.2021 09:34
Jakthund - dressurinstruktør
Foto: MTE
Vi arrangerer kurset "Jakthund - dressurinstruktør" 18.-20. juni i Solør Hundepark. Dette er kurset for deg som ønsker å bli jakthund dressurinstruktør i NJFF. Du må ha tatt kurset "Jakthund grunnkurs" først.


Teori og praksis går hånd i hånd gjennom hele kurset. Deltakerne skal først lære teorien bak øvelsen, før de skal praktisere dette på egen hund, før de igjen skal instruere de andre i øvelsen: Veiledning og instruksjon med instruktør/lærer, forelesning, gruppearbeid, diskusjon, demonstrasjon og praktisk trening/arbeid

Det skal legges vekt på egnethet for praktisk øving for deltakerne. Instruktøren vil fortløpende vurdere hver kandidats kunnskaper om hund og instruksjon, spesielt med tanke mot egnethet som fremtidig instruktør. Instruktøren vurderer kandidatene som bestått/ ikke-bestått. Alle deltagerne skal inneha instruktørrollen i praksisdelene, samt demonstrere innlæringsveien for de forskjellige øvelsene.

Tid:

 • Fredag 18. juni: 17.00-21.00
 • Lørdag 19. juni: 09.00-19.00
 • Søndag 20. juni: 09.00-19.00

Sted: Solør Hundepark, Våler i Solør.

Målgruppe:

 • Aktuelt for alle som ønsker å bli jakthund dressurinstruktører i NJFF.
 • Anbefales også for jakthundeiere som ønsker å få mer kompetanse om hund og jakthunddressur.
 • Kurset er obligatorisk for de som ønsker å bli NJFF instruktører innen jakthunddressur.
 • Alle deltakerne må på forhånd ha tatt kurset; Jakthund grunnkurs, 6231.

Læringsmål

 • Deltakerne skal få god innsikt i dressur av jakthunder og de momenter som skal til for å få en lydig og dressert jakthund i hverdagen og på jakt.
 • Deltakerne skal kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i de ulike øvelsene.
 • Deltakerne skal selv kunne lære inn momentene på egen hund.
 • Deltakerne skal selv kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.

Deltagerne bør ha med:

 • Egen hund
 • Leiebånd (180 – 200 cm)
 • Dressurhalsbånd/lenke
 • Leke hunden er vant med å bruke (fille etc)

Kurslitteratur/materiell
Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.

Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører, NJFF. Arrangør og instruktør har tilgang til dette heftet gjennom NJFFs portal. Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal.

Kvalifiserende/test/eksamen:

 • Avsluttende praktisk eksamen den siste dagen.
 • Alle deltakerne skal instruere nye ekvipasjer i utvalgt øvelse.
 • Instruktøren vurderer kandidaten som bestått/ ikke-bestått.
 • Deltatt som aspirant på minimum 1 dressurkurs, studieplan 326 eller 327.
 • Alle trinn over må være gjennomført før du blir autorisert.

Studieplan 328 Jakthund dressurinstruktør: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/328

Pris: 2500 medlem i NJFF/3200 ikke-medlem.

Påmelding til NJFF-Hedmark: i aktivitetskalenderen​ eller til ada.bredalen@njff.no innen 14. juni 2021

Fullstendig program ser du her: ​Instruktør jakthunddressur juni 2021.pdf

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.