Jegerprøven
MTE
Publisert 08.02.2016 15:16
Oppdatert 11.04.2016 13:04
Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Vil du bli jeger, må du derfor ta jegerprøven. Både NJFF-Hedmark og en del av våre lokalforeninger arrangerer jegerprøvekurs.
Jegerprøven

​​​​For å ta jegerprøven må du i løpet av kalenderåret fylle 14 år, eller være eldre. Dette er et 30-timers kurs, det er lagt opp til 9 samlinger, derav 3 finnes ​som e-læring(internettbasert), kurset er obligatorisk for å få gå opp til jegerprøveeksamen. Kurset avsluttes med elektronisk eksamen, der du må svare rett på minst 40 av 50 spørsmål(flervalgsspørsmål). 

Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å jakte/fangste småvilt selvstendig, dersom du er fylt 16 år, storviltjakt utøves selvstendig fra du er fyl​t 18 år, og har bestått skyteprøven for storviltjegere​. I opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år, kan man være med å jakte småvilt fra kalenderåret man fyller 14, og storvilt fra det året man fyller 16.

Litteratur: "Jegerprøven med Norges jeger- og​ Fiskerforbund" eller "Den nye Jegerprøveboka". NB! Bøkene bør være av ny dato.

Du kan søke i aktivitetskalenderen for å finne kurset som er nærmest deg!​

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. ​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.