NJFF Jenter
MTE
Publisert 08.02.2016 15:16
Oppdatert 15.05.2020 10:40
Jakt, fiske og friluftsinteresserte kvinner er en gruppe i stadig vekst. NJFF-Hedmarks kvinneutvalg vil videreutvikle og fremme grunnlaget for denne gruppens interesser. Potensialet for vekst og utvikling er stort.
NJFF Jenter
NJFF Jenter
Foto: Ole Mattis Lien

​​​​​​​​​​​​​​​Kvinneutvalget skal koordinere og stimulere til aktiviteter som retter seg spesielt mot jenter. Ønsket er å skape et miljø for kvinner både på fylkesplan, og ikke minst på lokalt plan. Derfor samarbeider kvinneutvalget med lokalforeninger om kurs og aktiviteter, aktivitetene spres både geografisk og i forskjellige interessefelt. Vi ønsker å være en pådriver for at foreningene gjennom kurs og aktiviteter stimuleres til sterke miljøer for jenter lokalt. Vi oppfordrer alle foreninger til å ha sin egen kvinnekontakt, og vi arrangerer en årlig samling for alle kvinnekontakter i fylket. 

NJFFs kvinnesatsing er forankret i Handlingsprogrammet som vedtas på NJFFs landsmøte. Dette betyr at både fylkeslag og den enkelte lokalforening forplikter seg til å bidra til satsingen. Målet med kvinnesatsingen er å få flere kvinnelige jegere og fiskere, flere kvinnelige medlemmer i NJFF, og flere kvinnelige tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen.​

​Vår visjon: 

"Et aktivt og inkluderende jentemiljø i NJFF-Hedmark"

Kvinnekontaktperm: 

Alle kvinnekontaker vil få en perm med info. Denne permen skal følge den som er kvinnekontakt. Innholdet i permen er: Medlemsliste, aktivitetsprogram, budsjett/regnskap, årsmelding, markedsføring, søknad om midler, mal til brev, annonse, pressemelding, arrangørtips, jentesatsning lokalt og strategiplan. Mye av denne infoen finnes også HER​


 
Trygghet, trivsel og tilhørighet for jenter i NJFF.
  


Info om aktiviteter og kurs legges i aktivitetskalenderen på fremsiden.

Følg med på aktivitetene i lokallagene rundt om i Hedmark - masse aktiviteter!!
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.