Kravene til skyteprøven justeres
Miljødirektoratet
Publisert 05.05.2021 12:31
Oppdatert 05.05.2021 14:06
Kravene til skyteprøven justeres
På grunn av smittevernrestriksjoner vil det i 2021/2022 kun være krav om å ta siste del av skyteprøven for storviltjegere med skudd mot dyrefigur.


Forrige jaktår fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven med gjeldende smittevernrestriksjoner. Miljødirektoratet varslet tidligere i år at vi tok sikte på å ikke videreføre dette fritaket i inneværende jaktår.

Skyteprøven består i utgangspunktet av en del med 30 obligatoriske skudd og en del med 5 skudd mot villreinfigur. Miljødirektoratet har nå avgjort at i jaktåret 2021/2022 vil det kun bli krav om at siste del gjennomføres. -Med regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet vil det fortsatt være nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden skyteprøven skal gjennomføres. Vår vurdering er at en begrenset skyteprøve vil frigjøre kapasitet på skytebanene og være den beste løsningen for å sikre at jegere får kontrollert våpen og ammunisjon før jakta, samt at vi sikrer nødvendige skyteferdigheter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.​

Reduserer behovet for oppmøte

Fritaket fra kravet om 30 obligatoriske skudd reduserer behovet for oppmøte på skytebanene, da det ikke vil være pålagt å møte på skytebanen to ganger for å gjennomføre skyteprøven. -Miljødirektoratet har hatt dialog med skyteprøvearrangørene DFS og NJFF, og mener det vil være mulig å avlegge den reduserte skyteprøven for alle, sier Hambro. 

Som tidligere godkjennes skyteprogram i elgskyting (15 skudd) og bestått skyteprøve for bjørnejegere som skyteprøve ​​​og disse er også fritatt kravet om 30 obligatoriske skudd.​

Oppfordrer jegere til å trene

Ettersom mange storviltjegere ikke har avlagt skyteprøven siden 2019 har det vært viktig for Miljødirektoratet å finne en løsning for inneværende jaktår. -Med den situasjonen vi er i mener vi gjennomføring av siste del av skyteprøven er den beste måten å ivareta hensynet til sikkerhet og dyrevelferd i storviltjakta. Selv om det gis fritak for 30 obligatoriske skudd i selve skyteprøven, oppfordrer vi jegere til å besøke skytebanene og trene der dette er mulig, sier Hambro.

For å spre besøket på banene over tid, oppfordres arrangørene til å starte skytingen så snart dette er mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak.​- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.