Lisensfellingsområde utenfor ulvesonen
MTE
Publisert 04.01.2021 10:00
Oppdatert 04.01.2021 14:37
Lisensfellingsområde utenfor ulvesonen
Istockphoto
Fra og med i dag, 4. januar åpnes det for lisensfelling i de deler av Rendalen og Stor-Elvdal kommune som fram til nå har vært innenfor reviret til Deisjø-flokken, den såkalte "buffersona".

Info fra Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen):​​​​​​

Den 3. janaur ble begge de to dyrene i Deisjø-reviret flyttet. Fra og med 4. januar åpnes det derfor også for lisensfelling i de deler av Rendalen og Stor-Elvdal kommuner som har vært en del av denne flokkens revir.

Pr 3. januar er gjenstående kvote i region 3 (gamle Oppland)  på 6 dyr. I region 4 (gamle Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (gamle Hedmark) er gjenstående kvote utenfor ulvesona pr 3. januar på 8 dyr.​

Lisensfellingskvote region 3 (gamle Oppland):

 • Kvote: 7 dyr (gjenstående kvote pr. 3. januar: 6 dyr)

 • All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (21.8.) trekkes av lisensfellingskvoten

 Områdeavgrensning for lisensfellingsområde for Region 3 (gamle Oppland):

 • Hele fylket.

Lisensfellingskvote utenfor ulvesonen i region 4 og 5 (gamle Hedmark og Akershus):

 • Kvote: 12 dyr (gjenstående kvote pr 3. januar: 8 dyr)

 • All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (28.8.) trekkes av lisensfellingskvoten

Lisensfellingsområde utenfor ulvesona i  region 4 (gamle Østfold, Oslo og Akershus) og 5 (gamle Hedmark):

Gamle Hedmark

Lisensfelling er tillatt i hele gamle Hedmark utenfor ulvesonen. 

 • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Engerdal, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Nord-Odal, Rendalen og Stor-Elvdal.
 • De deler av kommunene Åsnes, Våler, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Elverum og Åmot som ligger vest for Glomma.
 • Trysil kommune nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa.

Gamle Akershus:

 • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Jevnaker og Lunner. 
 • Nes kommune nord for Glomma.
 • Lillestrøm kommune (tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommuner) nord for Glomma.
 • Nittedal kommune nord for Nitelva.
 • De delene av Asker kommune som tidligere utgjorde Hurum og Røyken kommuner. 

 

Felles bestemmelser for region 3, region 4 og region 5.

Tidsavgrensning:

 • Lisensfellingsperioden utenfor ulvesona er fra 1. desember 2020 til 31. mai 2021.

Særlige vilkår:

Jeger plikter å registrere seg på Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste for å kunne holde seg oppdatert på gjenværende kvote gjennom dagen.

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Statsforvalteren i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

All ulv merket med halsbånd/sender er unntatt fra lisensfelling.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Vi viser til informasjon fra Miljødirektoratet (lenke) om hva som er godkjent skyteprøve for 2020/2021.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

​ Kilde: ​​Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen)​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.