Mårprosjektet
MTE
Publisert 08.02.2016 15:17
Oppdatert 07.03.2016 15:31
Mårprosjektet
Mårprosjektet
NJFF-Hedmark har i 2013-2015 hatt et stimuleringsprosjekt for økt interesse for mår og mårfangst. Vi fortsetter prosjektet sesongen 2015/2016, hvor fangstmenn kan heve premier for mår som er felt eller fangstet mot at de oppgir litt data for hver mår.

​NJFF-Hedmark har i 5 år hatt fokus på jakt og fangst av rødrev. Nå retter vi også fokuset på måren, og gjør stimuleringstiltak for økt jakt og fangst på mår. Gjennom kontakter i våre lokalforeninger har vi etablert registrering og innsamling av data for mår, samt en premieringsordning for de som bidrar med datainnsamlingen.

Rødrevprosjektet startet opp i 2010, og ble en umiddelbar suksess. Det er imidlertid kjent at også måren er en betydelig predator i skogen, og studier har vist at måren får en betydelig bestandsøkning når bestanden av rev går ned. Reven er mårens største predator. Mårpredasjon er en betydelig dødelighetsfaktor på skogsfugl, selv om skogsfugl kan ha mindre betydning i dietten til mår. Forsøk har vist at intensiv fangst av både mår og rødrev har hatt en positiv effekt på både skogsfugl og hare. NJFF-Hedmark vil derfor sette større fokus på måren, og ønsker å gjøre stimuleringstiltak for økt jakt og fangst av mår. Vi startet opp dette prosjektet i 2013/2014 og fikk registrert 138 mår første året. I 2014/2015 fikk vi registrert data fra hele 204 mår. Målet er å øke antallet denne sesongen!

Jakt og fangst av mår

Måren kan ha de utroligste påfunnene, og mange fascineres av dyret, noe som gjør den til en utfordrende art å drive fangst på. Fangsten gir stor spenning og mange utfordringer, samtidig som du alltid lærer noe nytt. Mårfangst er en spennende hobby og en fin inngangsbillett til jegerlivet. I tillegg til at måren er en fin pelsressurs, er uttak av arten en viktig og effektiv form for viltstell.

Jakttiden på mår er fra 01.11 til 15.03 i hele landet. For mårfangst gjelder samme regler som med annen småviltjakt. Du må blant annet ha gjennomført jegerprøven og betalt jegeravgifta. Innenfor fastsatt jakttid kan det drives fangst av mår etter regler i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 30 til 36.

For mår er kun fangstredskap som avliver den momentant tillatt. Fangst skal, som all annen jakt, foregå på en mest mulig human måte. Slagfelle skal virke på en slik måte, og ha en slik slagkraft, at viltet blir drept øyeblikkelig. Aldergrensen er 16 år, men fra det kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan du utøve fangst av mår i opplæringsøyemed, dersom du har samtykke fra foreldre eller foresatte. Du må i tillegg være under forsvarlig tilsyn av en kompetent person som er fylt 20 år.

Fangstredskapene skal brukes på en slik måte at viltet ikke blir utsatt for unødige lidelser, og de skal ikke bli plassert i områder der vanlig ferdsel gjør at det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr. Når du driver med fangst, må du innrette aktiviteten på en slik måte at den kun retter seg mot viltartene som redskapene er tillatt for. Bruk av fangstredskaper som avliver viltet momentant krever særskilt oppmerksomhet. Spesielt i utfartsområder og i områder der det ellers er alminnelig ferdsel må du vurdere nøye om det er forsvarlig å bruke slike redskaper. Bruk av fangstredskap som avliver viltet i nærheten av tettbygde strøk, kan medføre stor fare for husdyr som hund og katt, og er ikke akseptabelt. Mårfeller bør henges tilstrekkelig høyt oppe i trær, minst 1,5 meter over fast snødekke. Du må føre tilsyn minst èn gang i uka ved bruk av fangstredskap som avliver viltet. Alle former for fangstaktivitet krever grunneiers tillatelse. Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukerens navn, adresse og telefonnummer.

Prosjektet

Som et slikt stimuleringstiltak har vi opprettet en premieringsordning når en jeger eller fangstmann (-kvinne) kan vise til et visst antall felte mår og for data om hver mår som er felt. Alle jegere/fangstmenn som har betalt jegeravgifta kan bli med på dette. MEN prosjektet gjelder kun for mår som er felt/fanget innenfor Hedmark fylke. Premieringen er som følger:

2 mår: 1 stk. Conibear-felle

3 mår: 1 stk. Syningfelle til mår

Du kan altså velge om du «tar ut» premien når du har felt/fangstet 2 mår, eller om du avventer til du evt. har 3 mår, og tar ut premien da. Kriteriet er at du viser fram mårene på lokalt mottak eller hos NJFF-Hedmark hvor ei klo klippes, og at du fyller ut et skjema om de felte mårene. Skjemaet inneholder opplysninger blant annet om hvor måren er felt, evt. jaktform, evt. felletype, kjønn, vekt, lengde, etc. Skjemaet leveres lokalt mottak, eller sendes NJFF-Hedmark per e-post. Etter at dette er gjort, tar du med deg måren hjem til flåing eller utstopping. Verdien av mårskinn har steget de siste årene, og gjennomsnittsprisen på uskadde mårskinn solgt til Oslo Skinnauksjoner var på kr. 530,- i 2012. Premieringen kan heves hos lokale kontaktpersoner eller hos NJFF-Hedmark når mårene er vist fram og du har levert ferdig utfylt skjema.

Vi har forsøkt, og vil fortsatt forsøke, å ha et lokalt mottak i alle Hedmarks kommuner, men pr. i dag har vi ikke lykkes med dette i alle kommuner. Liste over lokale mottak finner dere i det ene av dokumentene under, og denne lista blir forhåpentligvis fyldigere etter hvert. Ta kontakt hvis du ønsker å være lokal kontaktperson i din kommune!

Vi vil også forsøke å stimulere til økt interesse for jakt og fangst av mår gjennom arrangering av temakvelder rundt om i fylket. Ta kontakt om dere ønsker å ha dette i deres nærområde, så ordner vi det. Hovedmålet er å rekruttere nye jegere og fangstmenn til å fokusere mer på smårovviltet, deriblant måren.

Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke har ubegrensa med midler til innkjøp av premier, så premieringsordningen holder på så lenge lageret vårt rekker.

Vi oppfordrer også jegere og fangstmenn til å sende oss historier og ikke minst bilder fra jakta eller fangsten! Dette setter vi stor pris på!

Nedenfor finner du dokumenter med all informasjon du trenger om prosjektet:

-          Skjema jeger/fangstmann – fylles ut for hver felte mår:      Jeger-fangstmann_skjema_2015-2016.pdf       

 

-          Fullstendig prosjektplan: Prosjektplan_ferdig.pdf

-          Liste med kontaktinfo over alle lokale mottak – oppdateres fortløpende! 

Lokale kontaktpersoner 2015-2016.pdf

-          Råd og tips om mårfangst: Mårfangst_tips.docx

-          Oppskrift på oppspenning av Conibearfelle:                                 

Oppspenning av Conibearfelle_oppskrift.pdf

-​          Oppskrift på oppspenning av Syningfelle: 

            Oppspenning av syningfella_oppskrift.pdf

-          Diverse plasseringsmuligheter av felle på stokk:                       

Diverse plasseringsmuligheter på stokk.pdf

-          Conibearfelle i kasse: Conibear i kasse.pdf

 

Da gjenstår det bare å ønske dere lykke til med årets sesong!

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.