NJFFs nye Barne- og Ungdomsutvalg og Kvinneutvalg
NJFF/(MTE)
Publisert 05.03.2019 09:54
Oppdatert 05.03.2019 09:55
NJFFs nye Barne- og Ungdomsutvalg og Kvinneutvalg
Foto: NJFF
Utvalgene er rådgivende organ for Forbundsstyret og administrasjonen.​ I begge utvalg er det med hedmarkinger! Elisabeth Venberget i kvinneutvalget og Andreas Frøsland i barne- og ungdomsutvalget!

​Lederen i utvalgene sitter i forbundsstyret og er dermed et ​​bindeledd mellom utvalget og styret.​ 

Onsdag 27. februar møttes utvalgene på Gardermoen for sitt første fellesmøte. 

Barne- og Ungdomsutvalget

Utvalget skal være rådgivende i saker som angår NJFFs barne- og ungdomsvirksomhet. De skal løpende evaluere virksomheten og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for barn og ungdom.

Medlemmene i utvalget har bred erfaring fra barne- og ungdomsvirksomhet. De er opptatt av å nå frem til de unge. Det må jobbes med å øke antall barne- og ungdomsmedlemmer fremover. Barne- og Ungdomsstrategien er grunnlaget for arbeidet med hvilke tiltak som må gjøres for å nå målsettingene. 

Medlemmer i Barne- og ungdomsutvalget i perioden 2018-2021:
Leder: Tina Dyrstad Fossdal, Vest-Agder
Johannes Skulstad, Finnmark
Vanja Fjerdingøy, Nordland
Yngve Thomassen, Rogaland
Jon Inge Kleven, Telemark
Andreas Frøsland, Hedmark

Kvinneutvalget

Utvalget er rådgivende i saker som angår NJFFs satsing på kvinner. De skal arbeide for kvinners naturlige plass i NJFF og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for kvinner.

Kvinneandelen i NJFF øker sakte men sikkert. Dette skal det jobbes aktivt videre med. Kvinnestrategien er et punkt på agendaen på hvert møte, og man ser på hvilke tiltak det bør fokuseres på for å nå delmålene. Integrering og holdningsendring i organisasjonen, i tillegg til å få flere kvinner inn i roller som instruktører og i verv er viktige fokusområder. 

Medlemmer i kvinneutvalget i perioden 2018-2021:
Leder: Sara Behzadzadeh, Hordaland
Turid Sættem Eggen, Møre og Romsdal
Camilla Bjørnsen Schau, Buskerud
Hege Sorkness, Oslo
Elisabeth Venberget, Hedmark​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.