Ny endring i fellingsområdet/buffersonen
MTE
Publisert 21.12.2020 09:55
Oppdatert 21.12.2020 09:55
Ny endring i fellingsområdet/buffersonen
Istockphoto
Klima- og miljødepartementet vedtok den 18. desember ny, midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen. Endringen innebærer at området som er midlertidig avsatt for å skjerme ulvene i Deisjøreviret reduseres med ca 30 %. Skjermingen gjelder fram til ulvene kan bli flyttet.

​​​​Oppdatert nyhetssak fra Fylkesmannen i Innlandet pr 18. desember:

Stortinget fattet den 7. desember vedtak om at regjeringen skal endre avgrensingen av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen:

"Vedtak 203: Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling. Eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020."

På grunn av vanskelige forhold i felt har det vært vanskelig å følge opp Stortingets vedtak om flytting så raskt som ønskelig. Klima- og miljødepartementet har den 18.12. fattet vedtak om endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesona. 

Området som er unntatt fra lisensfelling er området som omfattes av følgende avgrensing:

En rett linje fra kommunegrensa mellom Rendalen, Åmot og Trysil kommuner opp til toppen av Kletten og videre derfra i en rett linje til det høyeste punktet på Renafjellet. Derfra i en rett linje til Åkrestrømmen i krysset mellom Fv. 30 og Fv. 217. Videre derfra i en rett sør-vestlig linje til Koppang og Fv. 30 hvor den vestover følger Fv. 30 til østsiden av Glomma.

Denne endringen gjelder fram til begge dyrene i Deisjø-reviret er flyttet.

Departementet har gitt Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn i oppdrag å merke og flytte ulvene i Deisjø-reviret

Fylkesmannen vil gi oppdatert informasjon til lisensjegere så snart det ligger til rette for endring av lisensfellingsområdet. Informasjonen vil bli gitt både gjennom vår SMS-tjeneste og gjennom innlest beskjed på vår telefonsvarer for lisensfelling av ulv, tlf 954 52 101.

image0h7y.png 

Område utenfor ulvesona unntatt for lisensfelling fra 18.12. merket i skravur.​

Kilde: Fylkesmannen i Innlandet​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.