Oppsynskurs i Østfold
MTE
Publisert 25.09.2020 09:38
Oppdatert 25.09.2020 09:39
Oppsynskurs i Østfold
Foto: OML
NJFF-Hedmark arrangerer kurset «Oppsyn i utmark» 20.-21. november i Ørje. Målgruppe for kurset er først og fremst de som skal drive jakt og fiskeoppsyn for jeger- og fiskerforeninger, grunneierforeninger eller utmarkssammenslutninger av forskjellige slag.

​Kurset gir en innføring i de krav som stilles til et oppsyn med henhold til lovverk, regelverk, og opptreden.

Dato:    

Fredag 20.11.2020 kl.17.00-21.00
Lørdag 21.11.2020 kl. 08.30-17.30          

Sted:     

Ørje - Østfold

Program:

  • Hvorfor vilt- og fiskeoppsyn
  • Hva er et oppsyn
  • Oppsynets rolle og opptreden
  • Grunneieroppsyn/ oppsyn med begrenset politimyndighet.
  • Rettigheter og plikter som oppsyn.
  • Organisering politi/påtalemyndighet/domstol
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Bevis og sikring av bevis/ etterforskningslære.
  • Rapport

I tillegg til teori vil kurset inneholde gruppeoppgaver og løsning av praktiske «case».

(Kurset fører ikke fram til begrenset politimyndighet)

Instruktører:

Ragnar Larsen, kursleder - Tidligere miljøkontakt i Innlandet Politidistrikt.
Statens Naturoppsyn.

Kurspris

1900,- medlemmer i NJFF
2600,- ikke medlemmer i NJFF

Påmelding til ada.bredalen@njff.no eller i kalenderen​ innen 6. november 2020.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.