Overgang til nytt jaktår
NJFF/(MTE)
Publisert 08.04.2021 10:22
Oppdatert 13.04.2021 15:53
Overgang til nytt jaktår
Foto: NJFF-Hedmark
Overgangen til nytt jaktår har medført noen spørsmål knyttet til dataene som ligger i jegerregisteret. Vi forklarer og guider deg gjennom.


Lisensjegere

For å kunne jakte store rovdyr må du registrere deg som lisensjeger i jegerregisteret.  Dessverre ble det i år litt kluss i vekslingen i  overgangen til nytt jaktår. De som betalte jegeravgift for jaktåret 2021/2022 før 1.april og i dagene rett etter, så ble status som lisensjeger fra forrige år «hengende igjen» på det nye jegeravgiftskortet. Det var derfor ikke mulig å registrere seg som lisensjeger for jaktåret 2021/2022. Det er det nå ryddet opp i. Alle som skal være med på lisensfelling i år, og som ble rammet av dette "overgangsrotet", må sørge for å registrere seg som lisensjeger på nytt. Logg deg inn på min jegerside på Jegerregisteret, og kryss av på de aktuelle artene. 

Skyteprøver avlagt i fjor er slettet fra "min jegerside" og appen

På grunn av en utfordring med å legge inn ny skyteprøve i appen med det samme våpenet som man hadde avlagt prøve med i fjor, er alle skyteprøver fra fjoråret nå slettet fra "min jegerside" og appen. Det betyr at jegere ikke selv lenger har mulighet til å dokumentere skyteprøve avlagt i fjor med appen eller "Min jegerside". For de som hadde unntak fra skyteprøve i fjor, var denne opplysningen allerede fjernet fra 1. april.  

Hvis noen havner i kontroll i forbindelse med lisensfelling eller villsvinjakt kan Jegerregisteret spore godkjentstatus fra fjoråret. ​​

Registrering av NJFF-medlemsnummer på «min jegerside»

Etter at det ble åpnet for at skudd fra terminfestede stevner avlagt i kalenderåret skal kunne godkjennes som obligatoriske treningsskudd til storviltprøven, legges det opp til at disse skuddene automatisk skal bli registrert på «min jegerside» og i appen «min jegerdokumentasjon». Det kreves da at skytter er klasseført og registrert på www.jaktskyting.no, samt at medlemsnummeret legges inn på «min jegerside» i jegerregisteret. Dette systemet er ikke fullt ut operativt (pr.7.april), og de som registrerer NJFF-medlemsnummeret på «min jegerside» nå, vil få beskjed om nummeret ikke kan verifiseres. En slik melding betyr ikke at medlemsnummeret som er lagt inn er feil, men at verifiseringsrutinen mot NJFF inntil videre ikke er på plass. Dette arbeides det med å løse.

Storviltprøven 2021

NJFF hadde et håp om en rask avklaring rundt storviltprøven etter påske, men de siste signalene fra regjeringen rundt koronasituasjonen tilsier at vi må ha is i magen enda noen uker. Miljødirektoratet har fremdeles som utgangspunkt at det skal gjennomføres storviltprøve i 2021, og vil i slutten av april gjøre en nærmere vurdering av om ordinær prøve lar seg gjennomføre. Forbundet er i dialog med direktoratet knyttet til muligheten for gjennomføring av storviltprøve, og ulike alternativer for gjennomføring vil bli vurdert.
NJFF Nyheter Storviltproven---hva-skjer.aspx ​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.