Rødrevprosjektet
Publisert 08.02.2016 15:16
Oppdatert 29.07.2019 14:49
Rødrevprosjektet
Rødrevprosjektet
NJFF-Hedmarks prosjekt "På spor etter rødreven" var et femårigprosjekt som startet 15. juli 2010 og skulle i utgangspunktet gå fram til 15. april 2015. Prosjektet ble videreført til 15. april 2017, og ble avsluttet da.

​​​Sluttrapport for rødrevprosjektet 2010-2017: PROSJEKTRAPPORT 2010-2017.pdf

Ut i fra en viss forventning hos grunneiere og jegere, startet NJFF-Hedmark opp med en "light" versjon av prosjektet allerede fra 1. januar 2010. Dette for å få de praktiske forholdene på plass, samt høste erfaringer med den prosjektplanen. 

Det har vært en stor utfordring å håndtere de ulike forhold som er knyttet mot et slikt prosjekt. Utredning- og planleggingsfasen ble av den grunn lengre og mer omfattende en først antatt.

Ønsket var å kunne presentere et prosjekt som er attraktivt for både rettighetshavere, jegere og forskningsinstitusjoner. Vi håpet på et godt prosjekt til nytte og glede for alle deltagere.

Om prosjektet:

Etter innspill fra grunneierne har NJFF-Hedmark gjennomført et forprosjekt med planlegging og utredning for å se om det er realistisk å gjennomføre et prosjekt knyttet til jakt på rødrev for å se hvilken innflytelse dette kan ha på predasjon av rype, skogsfugl, hare og rådyr. Prosjektet vil være knyttet opp til eksisterende "Rypeprosjekt" inkl. "Taksering av skogsfugl og rype" og "Viltsporregistrering", samt andre pågående og kommende prosjekt i samarbeid med HiH Evenstad, NINA og Veterinærinstituttet. I tillegg er det et sterkt ønske å framskaffe gode erfaringsdata fra et godt tilrettelagt tilbud som virker attraktivt for de som ønsker å utøve jakt eller fangst av pelsvilt.

Vi oppfordrer alle jegerne til å registrere, altså levere, inn rev som er felt hos de rettighetshaverne som deltar, til sine lokale kontakter, fortløpende. Dette er også et krav for å kunne delta i prosjektet.

Skjema som skal fylles ut for hver felte rev, finner du her: skjema_jeger_rev_2.pdf

 

Styringsgruppe for prosjektet: "På spor etter rødreven" består av:

·         Leder av styringsgruppa, prosjektleder i NSG, Øivind Løken.

·         Forskningen og representanter fra Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad, Håkon Solvang og Tomas Willebrand.

·         Forskningen og representant fra NINA, Nina Eide.
·         Representant fra NJFF, Webjørn Svendsen.
·         Representant fra grunneierne, Jørgen Nermo.
·         Prosjektleder, NJFF-Hedmark og sekretær for styringsgruppa, Christian Dufseth.
  

Fra 1.januar 2013 er følgende rettighetshavere med i prosjektet:

Løten kommune, Stange kommune, Elverum kommune, Engerdal kommune, Hamar kommune, Trysil kommune, Åmot kommune.

 

ALLE rettighetshavere i midtre deler av Hedmark kan delta i prosjektet. ALLE jegere med gyldig jegeravgiftskort kan delta i prosjektet.

Har du spørsmål ring NJFF-Hedmark: 62 42 51 81.

Som jeger må du kjøpe et REVEPASS og få de fordeler som følger dette, for å delta i prosjektet. REVEPASS koster kr. 200,- og kan kjøpes hos lokalt revmottak. Revepassene følger kalenderåret. Oversikt over lokale mottak og salgssteder for revepass finner du her: Oversikt over lokale mottak pr. 28.11.2016.pdf

 

REVEPASSET:

 • for data om felt rev som leveres til prosjektet, kan du heve 300 kr i godtgjørelse, for hver rev felt innenfor prosjektets område.
 • all rev skal leveres til lokalt mottak.
 • hvor du til enhver tid kan jakte rev med ditt revepass, kan du se på oversiktskartet. Detaljkart finner du på linkene under for hvert område.
 • får du 50% rabatt på alle kurs og arrangement knyttet til rev og revejakt, som arrangeres gjennom prosjektet eller NJFF-Hedmark. 
 • HUSK: Ved utfylling av skjema for felt rev er det viktig å få på GPS koordinater, viktig!

 • Nye instrukser for revejegerne!
  En del av prosjektet er å ta vare på det flotte pelsverket som rødrevskinnet er. Sammen med våre reveflåere har vi lagt til noen punkter som revejegerne må overholde for å få levert rev inn i prosjektet. Dette er for at pelsen skal bli behandlet best mulig fra reven er skutt og frem til den blir pelset. Det er viktig at disse rutinene innarbeides hos revejegerne!
 • Etter at reven er skutt, er det viktig å la blodet renne av, la reven ligge på siden. Er skuddsåret stort, putt sagflis eller avispapir i skuddsåret. Ikke legg rødrevene i søppelsekk, dette gjelder ikke skabbrever. Lever straks til det lokale mottaket!
 • Jakter du med hund, ikke la hundene få lov til å rive og bite i reven, dette vil lage skader på skinnet som ikke synes før en flår reven.
 • Ikke la revene henge på låveveggen som "skryte-rev". Lever straks til det lokale mottaket i henhold til avtale!!! Dette er svært viktig! Prosjektet kommer til å skjerpe inn dette nå og vil ha jevnlig kontakt med de lokale mottaka. Rever som ikke blir levert inn i henhold til avtalen vil ikke kunne delta i prosjektet.
  Det er viktig at revejegerne tar med seg disse punktene og tenker igjennom dette og sørger for at revepelsen blir best mulig tatt vare på hele veien fra skudd til levering på det lokale mottaket!

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.