Reveresultater
CD
Publisert 08.02.2016 15:18
Oppdatert 28.10.2019 08:22
Reveresultater
Reveresultater
Prosjektledelse ajourfører resultatene fra sesong til sesong. Vi deler jaktsesongen opp i en "vårsesong" (1. januar-15. april) og en "høstsesong" (15. juli-23. desember). Prosjektet ble avsluttet i 2017.

​Pr. våren (15. april) 2017 er det totalt innrapportert hele 4.028 rødrever gjennom prosjektet. Dette er noe vi er stolte av! Tenk på alle jegertimene og dugnadsarbeidet som ligger bak dette tallet! Og særlig imponerende er det at alle revene er samlet inn, levert på lokalt mottak, tatt mål av, fryst ned og hentet av "reveekspressen" Bjørn Næss og fraktet til sentralt mottak på Stavsjø. Her blir det tatt ulike prøver av revene til forskning, og revene som er fine blir pelset og levert på pelsauksjon. Det at revene blir brukt til noe nyttig er unikt dette prosjektet! Skrottene blir så kjørt til destruksjon og brent. Dermed blir de ikke bare kastet rundt omkring.

Fordelt på områder og år, er de 4.028 rødrevene felt slik:

20102011​20122013201420152016     2017SUM​
Engerdal​114​167​142​123​79​101​91​27​844
​Løten​81​70​65​78​82​91​107​66​640
​Stange​64​63​53​74​73​61 *vår ST + høst ST og RO​118 * ST + RO

​50 * ST + RO

​556
Romedal​63​67​73​57​56​39 *kun vårsesong​-​-​355
​Vang​43​118​155​82​102​73​45​26644
​Elverum​27​37​54​19​33​29​28​19​246
​Åmot​-​52​79​55​38​48​58​29​359
​Trysil​4​28​87​86​104​60​15​-​384
​SUM​396​602​708​574​567​5024622174028

 *Sommeren 2015 ble det bestemt at lokalt mottak i Stange kommune slås sammen til ett, som kalles STANGE (ST).

2017:

Prosjektet ble avsluttet 15. april 2017, og derfor er det kun innrapportert felte rev fra nyttår til jaktslutt i 2017. Det ble innrapportert 217 felte rever, og flest rever ble felt i Løten (66 stk.), etterfulgt av Stange (50 stk.). Samlefil for vårsesongen 2017 ligger her: Felt_rev_pr. 15.04.2017.pdf

Kent Torbjørn Olafsen topper enda en gang lista over jegere som felte flest rev. Olafsen, som jakter i Løten, felte hele 24 rever etter nyttår. Hundejegeren Jan Larsson i Stange sto bak 19 fellinger, mens Knut Nordli i Løten felte 13 stk. Liste over alle reveskyttere ligger her: Reveskyttere vårsesongen 2017.pdf 

2016:

Totalt felt 462 rever. Samlefil for hele kalenderåret ligger her: Felt_rev_totalt_2016.pdf

"Høstsesong": Totalt innrapportert 205 rever i prosjektet. Flest rev ble felt i Løten (50 stk.), mens det datt 40 stk. i Stange/Romedal og 34 stk. i Åmot. Samlefila ligger her: Felt_rev_pr. 31.12.2016.pdf

Suverent flest rever denne høsten ble det på Kent Torbjørn Olafsen fra Løten som felte 22 stk. Dag Sukke i Heradsbygda felte 11 stk., mens Adrian L. Larsson (Stange), Sondre S. Rønningen (Åmot) og Bjørnar Johnsen (Engerdal) felte 10 rever hver. Liste over alle reveskyttere ser dere her: Reveskyttere høstsesongen 2016.pdf

"Vårsesong": Totalt innrapportert 257 rever gjennom prosjektet. Flest rev ble felt i Stange/Romedal (78 stk.), og også gode fellingstall i Engerdal og Løten med henholdsvis 58 og 56 stk. I andre områder er det felt mindre rev enn tidligere. Samlefila finner dere her: Felt_rev_pr. 15.04.2016.pdf

To jegere delte førsteplassen over flest felte rever denne våren. Kent Torbjørn Olafsen (Løten) og Adrian Lien Larsson (Stange) felte 14 rever hver. Like bak fulgte Jan Larsson (Stange) og Kim Andre Bjørnstad (Løten)/Tore Pettersen (Stange) med henholdsvis 13, 12 og 12 fellinger hver. Liste over alle reveskyttere ser du her: Reveskyttere vårsesongen 2016.pdf

2015:

Totalt felt rev: 502 stk. Samlefil for hele kalenderåret: Felt_rev_totalt 2015.pdf

"Høstsesong": Totalt innrapportert 170 rever i prosjektet. Flest rev ble felt i Løten (52 stk.), med Engerdal (41 stk.) som nummer to. Sett under ett ble det felt lite rev i prosjektområdet denne høsten. Samlefila finner dere her: Felt_rev_pr. 31.12.2015.pdf

Tre jegere delte topplasseringa med flest felte rever denne høsten med 11 rever hver. Dette var Kent Thorbjørn Olafsen og Kim Andre Bjørnstad (begge Løten) og Martin Waldal jr. fra Engerdal. Liste over alle reveskyttere finner dere her: Reveskyttere høstsesongen 2015.pdf

"Vårsesong": Totalt innrapportert 332 rever i prosjektet - en gledelig økning fra årene før. Flest rev ble felt i Engerdal (60 stk.), med Vang (58 stk.) like bak. Sett kommunevis ble det felt flest i Stange med 77 stk. (Romedal og Stange sett under ett). Samlefila finner dere her: Felt_rev_pr. 15.04.2015.pdf

Tore Pettersen fra Romedal felte flest rever denne vinteren og våren med hele 18 stk. Liste over alle reveskyttere finner dere her: Reveskyttere vårsesongen 2015.pdf

​2014:

Total felt rev: 567 stk. Samlefil for hele kalenderåret:

Felt_rev_totalt 2014.pdf

"Høstsesong": Totalt innrapportert 265 rever i prosjektet. Flest rev ble felt i Løten (55 stk.), tett fulgt av Vang (52 stk.). Engerdal meldte inn 35 rever. Samlefila finner dere her: Felt_rev_pr. 31.12.2014.pdf

Eivind Nordby fra Vang meldte inn flest rever (14 stk.). Liste over alle reveskyttere finner dere her: Reveskyttere høstsesongen 2014.pdf

"Vårsesong": Totalt innrapportert 302 rever i prosjektet. Flest rev ble felt i Trysil (76 stk.), med Vang (50 stk.) og Stange (45 stk.) på plassene bak. Samlefila finner dere her: Felt_rev_pr. 15.04.2014.pdf

Ronny Hammer fra Trysil ble "revekongen" med 18 felte rever. Liste over alle reveskyttere finner dere her: Reveskyttere vårsesongen 2014.pdf

2013:

Totalt felt rev: 574 stk. Samlefil for hele kalenderåret: Felt rev_totalt_2013.pdf

"Høstsesong": Totalt innrapportert 273 rever i prosjektet. Flest ble felt i Løten (65 stk.), tett fulgt av Engerdal (64 stk.). I Trysil ble det meldt inn 49 felte rever. Samlefila finner dere her: Felt_rev_pr. 31.12.2013.pdf

Andreas Kjellmo fra Løten felte smått utrolige 36 rever denne høsten! Liste over alle reveskyttere finner dere her: Reveskyttere høstsesongen 2013.pdf

"Vårsesong": Totalt innrapportert 301 rever i prosjektet. Flest ble felt i Engerdal (59 stk.), med Vang (52 stk.) og Romedal (46 stk.) på de neste plassene. Samlefila finner dere her: Felt_rev_pr. 15.04.2013.pdf

Tore Pettersen fra Romedal meldte inn flest revefall med 19 stk. Liste over alle reveskyttere finner dere her: Reveskyttere vårsesong 2013.pdf

2012:

Totalt for hele kalenderåret 2012 ble det innrapportert hele 708 rever i prosjektet. Dette var et toppår for revebestanden, og dermed også for revejegerne. 155 stk. ble meldt inn fra Vang, 142 stk. fra Engerdal og 87 stk. fra Trysil. Samlefila for hele kalenderåret finner dere her: Felt_rev_01.01.12-31.12.12.pdf

Helge Kristian Prestrud fra Vang felte flest rev - 28 stk. Dag Sukke (Heradsbygd) og Eivind Nordby (Vang) felte 23 stk. hver seg. Liste over reveskyttere for hele 2012 finner dere her: Reveskyttere 2012.pdf

2011:

I 2011 ble det innrapportert totalt 602 rever i prosjektet.

"Vårsesongen" ble det felt 329 stk. - se samlefila her:

felt_rev_pr1604.pdf

"Høstsesongen" sto for 273 revefall - se samlefila her:

felt_rev_pr3112.pdf

2010:

Dette året var oppstart for prosjektet, og "vårsesongen" var en prøveperiode. Ikke alle områder deltok i prosjektet, og noen kom inn i løpet av året. Totalt ble det felt 396 rever dette året. Samlefil for hele kalenderåret finner dere her: felt_rev_totalt_2010.pdf

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.