Skytebanene fortsatt stengt for trening og stevner
NJFF/(MTE)
Publisert 02.04.2020 14:16
Oppdatert 03.04.2020 10:48
Skytebanene fortsatt stengt for trening og stevner
Koronasituasjonen pålegger oss å holde skytebanene stengt for all organisert aktivitet. Det rammer både jegerprøveutdanningen, ordinær skytetrening, og avleggelse av storviltprøven.

​​​​Koronaviruset satt en bråstopp for gjennomføringen av jegerprøvekurs.​ Det gir utfordinger både for de som er i gang med kurs som de ikke får fullført, og for alle de som hadde tenkt å ta jegerprøven denne våren, men som ikke har kommet i gang enda. 

Det er også utfordringer i forhold til å få avlagt storviltprøven.  I skyggen av koronautfordringen er alt satt på vent, og skytebaner er stengt for organisert aktivitet og arrangementer.  

​Direktoratet la 27.03 ut følgende informasjon på sine nettsider:  
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/mars-2020/skyteprover-pavirkes-av-pandemie
Her står det blant annet: "For storviltjakt som fortsatt pågår og eventuell skadefelling vil skyteprøve avlagt i jaktåret 2019/2020 fortsatt være gyldig denne våren så lenge det ikke er mulig å avlegge ny prøve. Miljødirektoratet vil fortløpende vurdere denne situasjonen."​

Miljødirektoratet har altså så langt konkludert med at det ikke gjøres endringer i eksisterende regelverk verken i forhold til gjennomføring av storviltprøven eller jegerprøven fram til over påske. Det betyr i praksis at alle jegerprøvekurs dessverre er satt på vent inntil videre, både planlagte og de som er i gang. Siden banene er stengt for arrangementer hvor personer samles fysisk, så blir det heller ingen organisert trening eller oppskyting til storviltprøven enn så lenge. 


NJFF vil komme tilbake med mer informasjon om disse problemstillingene så snart det foreligger. ​

Hva med ulvejakta?

Jakttiden for ulvejakt utenfor sonen varer fram til ut mai.
I Utøvelsesforskriften står det om dette at:
«For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet.»

Jegeravgiften må imidlertid betales for nytt år og registrering som lisensjeger må også fornyes, jfr nettsak hos oss​. ​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.