Småviltjakta starter på tirsdag
MTE
Publisert 06.09.2019 09:15
Oppdatert 06.09.2019 09:18
Småviltjakta starter på tirsdag
Vi håper alle får gode opplevelser og minner fra skog og fjell! Foto: MTE
Selv om både rev, due, hjort, villrein, ender, rådyrbukk, m.m. har vært jaktbart vilt ei stund, er det nå først over helga at flesteparten av jegerne finner veien til skogs og fjellet. På tirsdag åpner nemlig jakta på skogsfugl, rype og hare, altså de "tradisjonelle" småviltartene.

Titusener legger i vei til fjellet og skogen for å jakte. NJFF-Hedmark ønsker alle en flott jakt, men oppfordrer samtidig jegerne til å ta vare på hverandre under jakta. Fjellet og skogen er på det vakreste nå, så det er ikke rart jegerne gleder seg til jaktstart. 

Om lag 85.000 jegere jakter småvilt, så dette blir en formidabel folkevandring ut i norsk natur. NJFF ber jegerne tenke sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet.

Bruk jaktvettreglene!

NJFF har utviklet et sett med åtte jaktvettregler for sikker og human jakt. Mens Fjellvettreglene skal forebygge ulykker til fjells, skal Jaktvettreglene forhindre ulykker under jakt og sørge for knirkefritt samkvem mellom jegere og andre friluftsfolk. 

​​Reglene bør sitte langt fremme i panna på alle som skal ut å jakte. Når man jakter er man en ambassadør for hele jegerstanden og bør oppføre seg deretter.

  1. Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger
  2. Skyt kun gode skudd
  3. Behandle skutt vilt riktig
  4. Lær deg førstehjelp
  5. Sett minst mulig spor etter deg
  6. Ta hensyn til andre naturbrukere
  7. Kom deg trygt hjem
  8. Vær stolt av å være jeger

Her kan du laste ned jaktvettreglene i utskriftsvennlig versjon​, slik at du kan skrive dem ut og henge opp på hytta eller utedoen.

Skal forhindre vådeskudd ​​

I Norge skjer det gjennomsnittlig én dødsulykke annethvert år i forbindelse med jakt. Selv om vi årlig har rundt en million jaktdøgn i Norge, skjer det svært få ulykker. Likevel er ett vådeskudd ett for mye. Derfor er første regel den viktigste, ”Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger”!

Ikke farlig å gå tur 

Hver høst får Jeger- og Fiskerforbundet telefoner fra folk som er engstelige og spør om det er trygt å gå på tur i skogen. Vi ønsker ikke å skremme vekk andre friluftsfolk. Det er ikke farlig å være ute i naturen under jakta. Vi oppfordrer jegere til å ta hensyn, være imøtekommende og snakke med folk de møter!

Slik blir årets rypejakt

Nedslående fra Statskog

Mellom Saltfjellet i Nordland og Kongsvoll på Dovre ser det ut til å bli et normalår for rypebestanden. I resten av Norge ser det dårlig ut. Takseringsresultatene er hentet inn i august i samarbeid med jegere over hele landet der Statskog, som er landets største grunneier, forvalter jakt.​

På grunn av den svake utviklingen av rype- og skogsfulgbestanden i store deler av landet stenger Statskog en del områder for jakt og innfører streng regulering. Men fuglejegerne har fortsatt gode muligheter også i høst.

- For oss er bærekraftig forvaltning overordnet alt annet. Våre data tilsier at vi nå skal være forsiktige i mange områder. Samtidig innretter vi reguleringene slik at svært mange kan opprettholde sine jakttradisjoner, selv om det kanskje må skje et annet sted enn før, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.​

Årsaken til den svake bestandsutviklingen er uklar. En uvanlig kald periode i månedsskiftet juni/juli har gitt økt dødelighet. I tillegg har smågnagerbestanden kollapset, noe som gjør at rev og mår i større grad går etter rypekyllinger, ifølge fagsjefen. De dårligste resultatene er i østlige strøk mot svenskegrensa.​

FeFo melder om et middels bra år

I jaktsesongen blir det en dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype) per jeger som jakter på Finnmarkseiendommen.

– Det gir en kvote på én fugl mindre per dag sammenlignet med i fjor. Takseringene viser et middels bra år og tilnærmet som i fjor. Det er noe lavere produksjon, og en god del variasjon mellom områder. Dette gjør at vi sammen med våre rettighetshavere har valgt å gå litt ned på dagskvota, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen. Les mer om dette på FeFos nettsider. 

Fjellstyrenes ryperapport viser store variasjoner

RypeRapporten fra fjellstyrene viser i år stor variasjon i rypebestanden på statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge hvor fjellstyrene forvalter all jakt og fiske. Generelt er det sett få kyllinger i høst, men i mange områder bra med fugl som har overlevd fra tidigere år. 

Trøndelag har store variasjoner. Det er liten kyllingproduksjon i Åfjord. Det er gjort mange observasjoner av par uten kull, noen få med små kull, og enda færre med store kull. I Stjørdal er kyllingproduksjonen den nest laveste siden 2008, men stamfuglsituasjonen har bedret seg da tettheten av voksenbestanden er veldig bra. I Lierne, Namsskogan og Snåsa er det en økning i lirypebestanden. Namdalseid, Ålen og Haltdalen og Osen har nedgang i kyllingproduksjonen. I Selbu vil det ikke åpnes for jakt da takseringsdataene er omtrent som i 2015 da det ble fredet. 

Hedmark og Oppland er det noe magrere en 2018 og på Hardangervidda bra med fugl i Øvre Numedal, men færre i Eidfjord. ​​

Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra takseringene. Vi anbefaler alle interesserte rypejegere å ta en kikk på denne siden. Der kan man finne årets resultater fra sin region.

Vi ønsker alle skitt jakt! ​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.