Troféer
MTE
Publisert 08.07.2017 13:28
Oppdatert 08.07.2017 15:00
Geviret er en viktig del av jaktutbyttet som mange jegere ønsker å ta vare på. Etterhvert har det også blitt vanlig å ta vare på kranier, tenner og skinn.
Troféer

​​​Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) utdanner trofédommere som bedømmer gevirer, kranier og tenner i henhold til et vedtatt reglement. 

NJFF har trofédommere i alle landets fylker. Kontaktinformasjon samt oversikt over hva de kan bedømme, finner du på denne NJFFs trofédommerliste​

NJFF-Hedmarks trofédommer

Lars Fallbakken ble vinteren 2017 autorisert dommer, og er klar for å ta imot troféer for bedømming. Lars som er ivrig jeger har hele sitt liv hatt stor interesse for gevir, og har allerede masse erfaring etter å ha hatt denne interessen i årevis og sett tusenvis av gevirer. 

Hvis du ønsker å få bedømt gevirer, ta kontakt direkte med dommerne (se liste over) eller ta en henvendelse til NJFF-Hedmark.

Her kan du lese mer om prinsippene for trofébedømming, eller laste ned NJFFs brosjyre om trofébedømming.

NJFF legger vekt på at bedømming av gevirer ikke er å betrakte som en oppfordring til r​​en trof​​ejakt. Vi legger vekt på at jakt på storvilt skal skje med utgangspunkt i en bærekraftig høsting gjennom rettet avskyting, der hensynet til en sunn og livskraftig viltstamme står sentralt. Som en følge av den rettede avskytingen er det begrenset hvor mange store hanndyr man kan ta ut under jakten. Disse bør jegerne behandle og ta vare på som et godt minne om jakten.

​​Utvidet antall arter​

Forbundsstyret i NJFF vedtok i 2012 at NJFF skulle utvide sortimentet med arter som kan bedømmes. Opprinnelig har det vært mulig å få sine gevirer av elg, hjort, villrein og rådyr bedømt. Dette har nå blitt utvidet til også å gjelde gevir av dåhjort, tenner av villsvin og kranie av rødrev, bever, gaupe, jerv, ulv og bjørn. 

Her kan du lese mer om måling av skaller og kranier​.​​​​

Trofédommere og ​CIC-dommere: Les mer på NJFFs sider

​Ressursstoff:​

Poengberegning elg.
Poengberegning rein.
Poengberegning hjort.
Poengberegning rådyr.
Poengberegning dåhjort.
Poengberegning villsvin.
Måling av skaller og kranier​​​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.