Utlånserklæring våpen
Publisert 08.02.2016 15:18
Oppdatert 07.03.2016 15:31
Utlånserklæring våpen
Husk å fylle ut utlånserklæring og ha den med deg under jakt eller skyting hvis du låner våpen av andre!
Dersom du som jeger eller skytter må låne et våpen eller en våpendel av en annen person, må en utlånserklæring fylles ut og underskrives av begge parter.

​Erklæringen skal opplyse om:

- långiverens og låntakerens navn og adresse
- långiverens våpenkort (nummer og utstedende myndighet)
- art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen eller våpendeler som er lånt ut
- hva våpnene eller våpendelene skal brukes til
-

for hvilket tidsrom våpnene eller våpendelene er lånt ut.

Bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil fire uker fra utstedelsen.

NJFF har laget en egen utlånserklæring, som dere kan hente her:

utlånserklæring våpen.pdf

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.