Pressemelding: Våler JFF krever folkeavstemning
Våler JFF/NJFF-Hedmark
Publisert 27.05.2019 16:45
Oppdatert 27.05.2019 16:46
Pressemelding: Våler JFF krever folkeavstemning
Med 426 underskrifter på få dager må Våler kommune ta stilling til folkeavstemning for eller mot vindkraftutbygging på Finnskogen.

​​​Austri Kjølberget har søkt Våler kommune om ny dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av Kjølberget vindkraftverk. Dette etter at tidligere dispensasjon for å iverksette bygging av vindkraftverket utløpte 11. mai i år. Før kommunestyret tar stilling til om Austri skal få ny dispensasjon, og dermed ha lovmessig rett til å starte utbygging, krever Våler JFF folkeavstemning. De har samlet hele 426 underskrifter på få dager, flertallet fra Våler kommune. Kommunen er dermed pliktig etter kommuneloven til å ta stilling til kravet om folkeavstemning før ny dispensasjon blir behandlet.   

  • Oppslutningen er enorm. Lokalbefolkningen gløder. Vi er svært mange som ikke vil ha vindkraftindustri i hjertet av Finnskogen, sier Jonny Nymoen, leder i Våler JFF.

Initiativet og synspunktet til lokalforeningen har full støtte fra NJFF-Hedmark og også NJFF nasjonalt. 

  • For oss er det helt naturlig å støtte Våler JFF i dette. NJFF nasjonalt har også et styrevedtak på at de ikke ønsker landbasert vindkraft i Norge. Jegere og viltet er ikke tjent med slike store og varige naturinngrep, sier styreleder Kjetil Hagen i NJFF-Hedmark.

Hagen er betenkt over hvordan demokratiet settes på sidelinja i utbygging av vindkraft i Norge. I tilfellet Kjølberget har det skjedd store endringer i planene i etterkant av konsesjon ble gitt, både ved at installert effekt er økt fra 40 MW til 60 MW, men også ved at turbinene er betraktelig høyere enn opprinnelig planlagt, hele 225 meter. Dette har skjedd uten noen bred medvirkning eller muligheter for å komme med innspill.

  • For lokalpolitikerne er det derfor ingen skam å snu i denne saken. Inngrepet og omfanget er nok større enn de så for seg. De bør ikke si ja til vindkraft på Finnskogen, som berører så store natur og kulturhistoriske verdier, og hvor gode krefter arbeider for å få området inn på UNESCOs verdensarv. Særlig ikke siden de verken vil sitte igjen med inntekter i kommunekassa eller lokal sysselsetting, fortsetter Hagen.

Det politiske vedtaket i Våler vil få konsekvenser for hele Finnskogen på norsk og svensk side av grensa. Kommunestyret skal i ekstraordinært kommunestyremøte 27. mai ta stilling til om Austri Kjølberget må stanse anleggsarbeidet i området inntil den nye dispensasjonssøknaden er behandlet. ​


Underskriftskampanje

Våler Jakt- og Fiskeforening vil be om at det gjennomføres en folkeavstemming/meningsmåling i Våler kommune angående bygging av vindkraftverk i Kjølberget. Bakgrunnen for dette er at dispensasjon fra LNF-status for området ble gitt 9.mai 2016. Det diskuteres i disse dager om tidsrammene for denne dispensasjonen er brutt. Om dette er tilfellet ønsker Våler Jakt- og Fiskeforening at kommunestyret skal utføre en meningsmåling eller folkeavstemming om ny dispensasjon skal gis eller ikke.
Våler JFF støtter hovedorganisasjonens standpunkt om å ikke tillate landbaserte vindkraftverk i Norsk Natur.

Linken til underskriftskampanjen er her: https://www.underskrift.no/vis/7587

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.