Veksenprosjektet: Prøvefiske og videre forvaltning
Marius Hassve
Publisert 29.10.2020 15:01
Oppdatert 29.10.2020 15:21
Veksenprosjektet: Prøvefiske og videre forvaltning
Kenneth Jernberg med finfin Veksenrøye tatt under prøvefiske i 2020
Veksenprosjektet: Prøvefiske og videre forvaltning
Sparebankstiftelsen Hedmark har bidratt til innkjøp av forskningsgarn og elektrisk fiskeapparat. Uten denne støtten ville ikke dette prosjektet vært mulig å gjennomføre for vår del.
Ett år har gått siden NJFF-Hedmark ble med i det storstilte forvaltningsprosjektet på Veksen. Så hvordan har det gått så langt?

​​​​280 kilo smårøye har blitt fanget i utynningssammenheng nå i 2020, godt over 1kg pr ha innsjøareal i den 200 hektar store innsjøen. Rettighetshavere har tatt ut omtrent tilsvarende i 7 år nå, og gjennom et omfattende prøvefiskekurs i vår regi i 2020 har vi konkludert med status fra før- til etter uttynningen - og hva som bør være veien videre. Utynningsfiske har gitt resultater ved at lengdegruppene 20-25 cm og aldersgruppene 4-5 år er tynnet kraftig ut. Dette har gitt en liten effekt i veksten til de yngre og mindre røyene, men ikke god nok. Røya kjønnsmodnes fortsatt tidlig, og bærer preg av sterk konkurranse. Resultatene våre viser derimot at den ikke bare lider av konkurranse innad i røyepopulasjonen, men også fra en annen art, og trolig i større grad - nemlig den lille introduserte røveren ørekyte. Konkurransen synes nemlig størst for bunndyr og ikke plankton. Ørreten i Veksen lider trolig også under ørekytedepresjon, da den knapt er tilstede mer i Veksen. Veien videre nå blir å fortsette uttynningen av røyebestanden - men med enda tettere oppfølging. Enda mindre maskevidder vil i denne sammenheng også bidra til mer informasjon om de aller minste røyeindividene samt å få en bedre oversikt over ørekytebestanden. Det er nemlig mulig at det er ørekyta det må gjøres noe drastisk med, og derfor vil det søkes om tillatelse til å sette ut villfisk av ørret som settefisk, da i størrelsesgrupper som tilsier fiskediett. Kan ørreten hjelpe oss med å tynne ut ørekytebestanden? Mye tyder på at ørekyta har fått et enda større fotfeste etter at ørreten så godt som ble borte, så det svaret håper vi er ja. I tillegg kan det hende at tilstedeværelse av predatorfisk vil endre (mikro)habitatbruken til ørekyta. Den som venter får se - Vi håper og ikke minst tror at Veksen om noen år vil vise enda større fremgang hva kvalitet på røye og antall ørret gjelder. Den som lever får se :-) Er du interessert i å gjennomføre undersøkelser i en lokalitet sier du? Kontakt oss for tips da vel!

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.