Vel gjennomført lisensfelling av ulv så langt
NJFF/(MTE)
Publisert 04.01.2021 12:16
Oppdatert 04.01.2021 14:41
Vel gjennomført lisensfelling av ulv så langt
Ulv felt under tidligere lisensjakt. Foto: Kim A. B.
I løpet tre dager er syv ulver felt i Kynnareviret på Åsnes Finnskog og tre ulver er felt i Aurskog. Lisensfellingene fortsetter til de to revirene er tømt for dyr slik departementet har vedtatt.

​1. januar startet årets lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Det er vedtatt å ta ut to revirer, Kynnareviret i Hedmark og Aurskogreviret i Viken.

Lisensfellingen i Kynna har så langt godt som på skinner, uttaler jaktleder Kristian Noer til Østlendingen. I løpet av lisensjaktas tre første dager er det felt ​7 av de 10 ulvene det er gitt fellingstillatelse på i Kynnaflokken. 
- Det kan ikke understrekes kraftig nok hvor stor innsats alle fra sporere til jegere, brøytemannskaper, ja, i hele tatt absolutt alle som er involvert i dette, har gjort. Jakt på ulv er slett ingen enkel sak. At det har gått på skinner disse tre dagene, kan vi takke absolutt alle involverte for, sier jaktleder Noer. 

Også i Aurskog har jegerne utført oppdraget på en god måte, som bestilt av myndighetene. Allerede den andre dagen var tre av ulvene i reviret tatt ut. Det lokale fellingslaget har forberedt seg grundig.
- Det er en krevende felling og det er viktig å presisere at dette dreier seg om lisensfelling, dette er ikke jakt. Det er mange som har ofret mye av fritiden sin for å bidra til en vellykket gjennomføring av lisensfellingen. Vi håndhever et statlig fellingsvedtak, vi er den utøvende parten, understreker Per Steinar Slang som er rovviltannsvarlig i NJFF-Akershus og presseansvarlig i forbindelse med lisensfellingen til ​Indre Akershus Blad.

Sporing viste at det var ytterligere en ulv i reviret, og Statsforvalteren i Oslo og Viken ​(tidligere fylkesmannen) ga tillatelse til felling av ytterligere ett dyr. Like etter klokken 14 søndag meldte Statsforvalteren at en femte ulv er dokumentert i reviret, noe som betyr at det jaktes på ytterligere to ulver.​

Godt jobba!

Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Knut Arne Gjems, er svært fornøyd med innsatsen og den gode gjennomføringen av lisensfellingene som jegerne har gjort.
- Lisensfellingene framstår gjennomført på en svært ryddig måte. Samarbeidet med Statsforvalteren i fylket, Statens Naturoppsyn og politiet fungerer godt. Lokalkjente jegere stiller opp og bidrar til en forvaltning som er både effektiv og human.  Det er viktig for jaktas anseelse og omdømme at jegerne utfører et slikt oppdrag på en skikkelig måte, slik som det nå er gjort. Det ligger en stor innsats bak i planlegging og gjennomføring. Det er ikke få dugnadstimer som ligger bak det vellykkede resultatet, poengterer Gjems. 

Deisjøparet er flyttet

Samtidig som lisenfellingene innenfor sonen pågår, har Statens Naturoppsyn bedøvet og flyttet den genetisk viktige ulven i Deisjøreviret og maken hans. Dermed er det igjen åpnet for lisensfelling av streifulv i hele region 4 (Oslo og tidligere Akershus og Østfold fylke) og 5 (tidligere Hedmark fylke) utenfor ulvesonen. 

Båndlegging av et 1,4 millioner mål stort område for å ivareta en genetisk viktig ulv har skapt mye debatt.  NJFF ba tidlig om mer fleksible løsninger​, da denne buffersonen medførte jaktstans for den ordinære lisensfellingen av ulv i hele området. Til slutt vedtok Stortinget at buffersonen skulle avvikles slik at lisensfellinger kunne gjennomføres i området, og dermed bestemte Klima-og miljøvernminister Rotevatn at ulvene skulle flyttes. Det er nå altså gjennomført . Det er ikke offentlig kjent hvor ulvene fra Deisjøreviret er flyttet til, annet enn at det skal være "en trygg plass innenfor ulvesonen" som det heter i regjeringens pressemelding

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.