Årsmøte 2019
Publisert 05.03.2019 08:48
Oppdatert 05.03.2019 08:52
Årsmøte 2019
Åsnes JFF innkaller til årsmøte torsdag 28. mars kl. 18.00 på Atico(Sundmoen), Flisa. Ordinære årsmøtesaker + forslag til en vedtektsendring (se nedenfor).

Dagsorden ved Åsnes Jakt- og Fiskeforenings Årsmøte

  • Sak 1: Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
  • Sak 2: Valg av møteleder
  • Sak 3: Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  • Sak 4: Styrets og utvalgenes årsberetning 2018
  • Sak 5: Revidert regnskap for 2018
  • Sak 6: Innkomne saker og eventuelle vedtektsendringer med styrets forslag til vedtak
  • Sak 7: Handlingsplaner/aktivitetsplaner og budsjett for 2019
  • Sak 8: Fastsettelse av medlemskontingent og jakt- og fiskekortpriser for 2019
  • Sak 9: Valg av styret, revisorer og valgkomité
  • Sak 10: Avslutning og bevertning

Eventuelle saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 14. mars. Sendes på mail til: tove.lisbeth@askmedia.no

Forslag til vedtektsendring § 3 første ledd:

§ 3 Medlemskap: Enkeltpersoner innen Åsnes kommune kan bli medlemmer. For personer bosatt utenfor Åsnes kommune skal søknad om medlemskap godkjennes av styret.

Forslag til endring: Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av foreningen.

Bakgrunn for endringen:

Myndighetene har nå satt nye forskrifter for MVA-refusjon for frivillige lag og foreninger i Norge. Dette innebærer blant annet at lukkede foreninger ikke har adgang til å søke MVA-refusjon.

Det er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere. Alle søkere plikter å være registrert i Frivillighetsregisteret med oppdaterte vedtekter innen 1. september 2019. Foreninger som ikke har et organisasjonsnummer og står registrert i Frivillighetsregisteret vil holdes utenfor årets søknad. Det koster ikke foreningene noe å være innmeldt i Frivillighetsregisteret.
Det gis ikke momskompensasjon til organisasjoner som er lukket, eller virksomhet som kommer en lukket krets til gode.»

Dersom Åsnes JFF ikke blir en åpen forening vil vi ikke få mva-refusjon og går glipp av betydelige midler hvert år framover. 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.