Jaktkort og fangstrapport
Publisert 07.02.2016 20:57
Oppdatert 11.09.2018 10:01

Jaktkort for medlemmer og innenbygds jegere:


Alle medlemmer i Åsnes JFF og jegere bosatt i Åsnes kommune kan fritt løse jaktkort. Jegere bosatt utenfor kommunen må ta kontakt med lederen i jaktutvalget for kjøp av kort, se nedenfor for kontaktinformasjon.

Medlemmer har egne priser og kort sendes ut hver vår.

Jegere bosatt i Åsnes kommune - kjøper dette via Inatur.no

Link til Inatur

Ordinære jaktkort for utenbygds jegere:
  • Døgnkort: NOK 350 
  • Årskort 10.09 - 23.12: NOK 2.300  

Alt kortsalg til utenbygds jegere gjøres via Inatur.no eller via jaktutvalgets leder.

Link til Inatur

Telefonnummer til leder jaktutvalget: Arne Waaler, mobil 918 70 911

Ungdomskort (gjelder til og med det året du fyller 18)

  • Pris medlemmer: 100 (ingen pant)
  • Pris ikke-medlemmer: 250

Rovviltkort (gjelder fra 1/12-15/4)

  • Medlemmer: 100 (ingen pant)
  • Ikke-medlemmer: 200 (ingen pant)
  • Det betales ikke skudd-premier på rovviltkort

For å kunne få rovviltpremie må jegeren ha løst ordinært jaktkort/ungdomskort og være medlem i foreningen. Rovviltkortet gjelder ikke.

Fangstrapport
Fangstrapport skal leveres med en gang jakta er slutt. Oppgave over felt vilt skal leveres innen 15/5. Rapporten sendes Åsnes JFF, v/Kent Bjørnstad, Kaptein Dreyers veg 1171, 2283 Åsnes Finnskog. 

Det er kun medlemmer i Åsnes JFF som betaler kortpant (på tilsendte jaktkort), og hvor dette betalses tilbeke ved innlevering av fangstrapport. Det betales ingen kortpant tilbake på Ungdomskortet og Rovviltkortet. 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.