Jakttider
Publisert 07.02.2016 20:57
Oppdatert 12.09.2017 09:06

​Jakttider
Småvilt
:

 • Kanadagås: 10.08 – 23.12
 • And/Ringdue (Skogsdue er fredet): 21.08 – 23.12
 • Øvrig småvilt: 10.09 – 23.12
 • Hare (avhengig av snøforhold): 10.09 – 28.02/29.02
Rovvilt / Kråkefugl:
 • Rev: 15.07 – 15.04                                      
 • Mår: 01.11 – 15.03
 • Grevling: 21.08 – 31.01
 • Mårhund / Villsvin / Villmink: 01.04 – 31.03
 • Nøtteskrike / Skjære: 10.08 – 28.02/29.02
 • Kråke: 15.07 – 31.03
 
NB! Det er kun tillatt å jakte frem til og med siste helga før elgjakta. Ved elgjaktstart på en mandag er siste dag for småviltjakt lørdag.
 • De 2 første ukene i elgjakta er forbeholdt elgjakt.
 • Det åpnes for småviltjakt på ferdigskutte terreng.
 • Det åpnes for småviltjakt fra den 3. elgjaktuka  i samråd med elgjaktlagene.
 • Det er lagt inn en arealoversikt over elgjakttereng, og hvem som er leder på de forskjellige terengene. Der står alle telefon nummerene som kan det kan ringes til for å få avklart om det er ferdigskutt, eller om det kan utøves småviltjakt der.

Oversikt over kontaktersoner i elgjaktlagene finnes her. Elgjaktlag 2016.xlsx

Det er forbudt å jakte eller drive fangst på følgende dager: 24.12 – 31.12, langfredag, påskeaften og 1. påskedag.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.