Våre baner
Publisert 07.02.2016 20:58
Oppdatert 01.02.2019 10:03
Åsnes JFF har fem jegertrapbaner, ei skeetbane og løpende elg. To jegertrapbaner (bane 1 og bane 2) benyttes kun til konkurranser.

 

Trapbane 1

Banen har blitt karakterisert som vår mest krevende bane. Dette skyldes sannsynligvis topografien i skytesektor med en hellingsgrad på 5 % fra venstre mot høyre. Dette bidrar til det klassiske synsinntrykket av at sideduene har forskjellig høydenivå, de venstre virker ”lave” og motsatt til høyre – som virker ”høye”.
En lav kveldssol vil påvirke lysforholdene noe ved at skogen langs sektorgrensene gir lys – skyggeeffekter.

Trapane 2

Nedslagsfeltet i skytesektor er plant, bevokst myr. På sen ettermiddag kan vi få noe av de samme lysforhold som bane 1 ved at skogen kan gi lys – skyggeeffekter. Utover dette er banen god å skyte på og det har blitt skutt mange gode resultater her.

Trapbane 3 og 4

Banene er nøyaktige i forhold til banenes senterlinjer, bakgrunnen er rolig og det er fritt for skog langs sektorlinjenes langsider. Lysforholdene er stabilt gode og banene er lite eksponert for vind.

Trapbane 5

Denne banen brukes kun ved behov under større arrangement og ligger nedenfor bane 3 og 4 mot riflebanen

Skeetbanen

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.