Årsmøte 2020
Publisert 16.01.2020 00:10
Oppdatert 20.02.2020 19:40
Årsmøte 2020
Velkommen til årsmøte i Nordihaugan torsdag 5. mars klokken 19.00

​​​​​Saksliste: På årsmøtet skal følgende behandles:

 

 1. Konstituering av møtet
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av sekretær
 • Valg av tellekorps
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsmelding fra siste kalenderår
 2. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 3. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 4. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
 5. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
 6. Foreningens kontingentandel
 7. Valg av styre i henhold til § 8
 8. Valg av valgkomite på 3 medlemmer
 9. Valg av to revisorer med en vararepresentant
 10. Eventuell utnevning av æresmedlemmer
 11. Eventuelt forslag om vedtektsendringer

Frasigelse av verv sendes skriftlig til valgkomiteen ved leder Rune Skogheim innen den 6. februar 2020. Innkomne saker må sendes skriftlig til styret ved leder Knut Harald Skogli innen den 6. februar 2020.​

Mail: knut_skogli@hotmail.com 


Bevertning​

Årsmøtepapirer legges ut her etterhvert som de er klare: 

Årsmøteinnkalling 2020

Regnskap 2019.pdf

Handlingsplan 2020.doc

Årsmelding 2019.doc

- Annonse -
Logo Alvdal Grunneierlag
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.