Jaktutvalget
Hanne Eriksen
Publisert 07.02.2016 20:20
Oppdatert 07.03.2016 13:11
Jaktutvalget består av:

​​​​- Cato Tråstadkjølen, leder
- Leif Nilssen
- Erland Wang
- Even Haug
- Bjørn Solhaug 
- Per Blegeberg
- Jon Solberg
- Sami Wold
- Rune Bilstad
-Arnstein Hestnes
-Per Øyvind Amundsen Jaktutvalgets oppgaver er iflg. vedtektene:

- Skaffe jaktmuligheter og selge jaktkort til foreningens medlemmer

- Ved kortbegrensninger skal medlemmer bosatt i kommunen hvor jakt utøves prioriteres.

- Ordne med jaktoppsyn

- Planlegge og sette i verk ønskelige viltstelltiltak i samarbeid med styret.

- Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.

- Ordne med konkurranseaktiviteter.

- Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner.


- Annonse -
Logo Eidsiva
Digerud Varme
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.