Fiske
Publisert 07.02.2016 20:25
Oppdatert 27.05.2021 21:23
Fiske
Fiske

Fiskebestand


Det har vært fanget  ørret i våre vassdrag på godt over kg'n, men vi må holde rekorden hemmelig med tanke på truverdigheten.

I de fleste vassdrag er det i tillegg abbor i store mengder.

Det blir satt ut fisk i flere tjern på vårt område, Gardviktjennet, Aurtjennet, Eitjennet og Otten er noen av de vannene vi beriker med 2 og 3 åringer.

 

Fiskevann

Otten, Vesleotten, Sætersjøen, Lognsjøen og Abbortjennet: Ørret, Abbor. 

Tjernsjøen og Gjeddevannet: Ørret, Abbor, Mort og Gjedde.

Andre vann er : Gardviktjennet, Eitjennet, Hørningen,Nøkktjennet, Jursjøen, Tannsjøen,Aurtjennet og Gåsvatn.

 

Generelt kan det fiskes i alle elver og vann innenfor foreningens område.

Fluefiske i Otten og Lognsjøen fra belly boat og kajakk kan anbefales. Mark er tingen hele sesongen. Spinnerfiske sommerstid.


Barn fisker gratis til og med det året de fyller 16

Fluefiske i Otten og Lognsjøen fra belly boat og kajakk kan anbefales. Mark er tingen hele sesongen. Spinnerfiske sommerstid.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Det er bra med veier i området. Stort sett er det bomavgifter med sms pass-ordning på alle veiene våre.


Fiskeregler

Kortet gjelder fiske på  og Nord-Odal JFF sine områder.

 

- Fiske er tillatt hele året med følgende unntak: I elver og bekker samt inntil 100 meter fra os er

  det f.o.m 15. sept. t.o.m 31. okt. forbudt å fiske ørret.

- Stangfiske og fiske med håndsnøre fra land og fra båt uten motor er tillatt.

- Utsetting av krokredskap (støkrok), garnfiske samt oterfiske er forbudt.

- Bruk av oter og garn er forbudt i alle vann untatt; Garnfiske er tillatt i Gjeddvatnet og Tjernsjøen.

- Maks 1 stang pr. solgt fiskekort er tillatt.

- Fanget fisk tas med eller slippes ut igjen, minstemål er 25cm (gjelder ørret).

- Isfiske er tillatt på alle vann og tjern fra 1. november og frem til isløsning.

- Husk å holde naturen ren, fjern alt søppel etter deg.

- Inntektene fra fiskekortsalget går til utsetting av fisk.

- Barn fisker gratis til og med det året de fyller 16.

- Fiske med levende ang er ikke tillatt, med unntak av mark.  

- Det er ikke tillat med elmotor på noen av Nord-Odal JFF sine vann.Skitt fiske. 


Vi disponere også 2 ulånsbåter som alle medlemmer, samt de med gyldig fiske kort kan booke. Les med HER


Fiskekort er inkludert for alle medlemmer i Nord-Odal Jakt- og fiskeforening.

For de som ikke er medlem må dette løses enten på iNatur sine sider som du finner HER

Eller kjøpe direkte via Vipps nr 662785 :

qr_fiske.png

Du fyller selv inn beløpet for enten:

Dagskort kr 50

Ukeskort kr 100

Årskort kr 330

Oversikt over vann og kart finner du inne på Inatur sin side HER

Kiwi på Sand selger mark hvis du trenger det!

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.