Fiskeregler
Publisert 07.02.2016 20:40
Oppdatert 07.03.2016 13:12
Her finner du fiskereglene for Romedal almenning
Fiskeregler
Fiskeregler

Fiskeregler:

1. STANGFISKE
Kun stangfiske og fiske med håndsnøre med krok er tillatt. All bruk av faststående redskap (støkrok) er forbudt.

2. ISFISKE
Isfiske er tillatt på alle vann og tjern.

3. KUPEFISKE
Kupefiske er tillatt i alle vann og tjern.
Det er forbudt å sette kuper nærmere elve- og bekkeos enn 100 meter.

4. GARNFISKE
Garnfiske er kun tillatt etter avtale med fiskeutvalget. Som kultivering av vann.

5. OTERFISKE (01.06 – 01.09)
Oterfiske er tillatt på Rasensjøen, Harasjøen, Gjetholmsjøen og Sorten. Kun en oter tillates brukt pr fiskekort.

6. FISKE FRA BÅT MED STANG
Tillat i alle vann og tjern i Roemdal almenning.

​7. FREDNINGSTID 01.09 –31.10
I elver og bekker, samt i vann og tjern nærmere elve- og bekkeos enn 100 meter er alt fiske forbudt .

8. GENERELT.
Fiskekortet gjelder fra 01.01. – 31.12 
Alt annet fiske som ikke er nevnt ovenfor er forbudt. Alle personer over 16 år plikter å løse fiskekort før fiske påbegynnes. Fiskekort kan ikke overdras. Fiskekort skal medbringes under utøvelse av fisket, og skal forevises enhver på forlangede. Husk familiekort. Det vil bli opplyst om midlertidig eller permanent fredning av vann, tjern, elver og bekker på egnet måte.
Personer som fisker uten gyldig fiskekort, eller i strid med de regler som gjelder for området, vil bli anmeldt politiet. Fiskere kan bli kontrollert av oppsyn fra begge sider i grensevassdrag.

Romedal & Vallset
Jeger- og Fiskerforening

Kart over området kan kjøpes hos Romedal almenning, Egrom.​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.