Felt rev i Stange 2017/2018
MTE
Publisert 05.09.2018 15:46
Oppdatert 05.09.2018 15:46
Etter at NJFF-Hedmarks prosjekt «På spor etter rødreven» var ferdig våren 2017, etterlyste grunneiere/rettighetshavere og lokale JFF i Stange en lokal videreføring av prosjektet. Etter noen møter mellom partene, ble et slikt lokalt prosjekt igangsatt i regi av Stange Almenning, Romedal Almenning (RASA), Stange JFF og Romedal & Vallset JFF.
Felt rev i Stange 2017/2018
For Jan Larssons støver Rick, felles det mange rever hvert år! Foto: MTE

Etter avtale mellom RASA, Romedal & Vallset JFF, Stange JFF og NJFF-Hedmark om lokalt reveprosjekt skal NJFF-Hedmark lage et sammendrag av innsamlet data for hver felte rev som er levert på lokalt mottak. 

Nedgang på antall felt rev

«Høstsesongen» 2017 er det innrapportert 30 felte rever, mens for «vårsesongen» 2018 er tallet 16 stk. Totalt antall felt rev i Stange 2017/2018 er dermed 46 stk. Totalt i 2017, medregnet tallene fra tabellen ovenfor, ble det felt 80 rever i Stange kalenderåret 2017. Dette er en markant nedgang på antall felt rev sammenlignet med foregående år. 

Sammendraget kan lese det i sin helhet her: Sammendrag av felt rev i Stange kommune 2017-2018.pdf

Kort om lokalt reveprosjekt i Stange

Jegere feller rødrev ved tradisjonell jakt og fangst. Prosjektet utbetaler en godtgjørelse for data om hver levert rev som er felt eller fanget innenfor Stange kommune. Rev leveres på lokalt mottak hos Frank Monsen på Kolomoen, samtidig som jegerne fyller ut et skjema med nødvendige opplysninger om de felte revene. NJFF-Hedmark får tilgang til skjemaene etter jaktslutt 15. april hvert år og utbetaler godtgjør til jegerne. Dataene fra skjemaene brukes til å utarbeide et sammendrag etter hver jaktsesong. Les mer om prosjektet, regelverk og kjøp av revepass HER. Husk å kjøpe revepass FØR 1. oktober!​

- Annonse -
Masterfil_for_vertikale_logoer
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.