Jakt i Stange JFF sitt nærområde
Anne Marthe Gjestvang
Publisert 07.02.2016 20:42
Oppdatert 29.12.2020 19:33
I foreninga sitt nærområde finnes to tilbydere av ulike jaktkort; -Stange Almenning og Stange Viltstellområde. Omtale om disse to følger i teksten nedenfor.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jakt i Stange Almenning

Stange Almenning har 125 000 dekar med jaktterreng som kan gi deg gode jaktopplevelser. Kortsalg til innenbygdsboende i gamle Stange lensmannsdistrikt. Det er òg kortsalg til de som leier koier eller fester hyttetomt, og det finnes gjestekortordninger. Nytt er at man mot en tilleggsavgift òg kan jakte på Romedal Almenning (240 000 da).

​På Romedal Almenning og Stange Almenning (RASA) sin hjemmeside kan man velge hvilken almenning man ønsker å jakte i, velge hvilke type jakt man vil utøve, for så å kjøpe ønsket jaktkort. For elgjakt må man søke seg til et eksisterende jaktlag for en femårs periode, men for øvrige jaktformer er man mer fristilt.

​For mer informasjon se hjemmesida til RASA​.

 

Felling og fangst av mindre rovvilt i Stange Almenning

Ved felling eller fangst av mindre rovvilt i Stange almenning kan man sikre seg gratis jaktkort for følgende jaktsesong. Man trenger ikke løse eget jaktkort for mindre rovvilt, men man må ha ett av jaktkortene som selges på almenningene; småvilt, elg, hjort, rådyr eller bever, og i tillegg ha betalt jegeravgift.

70 poeng gir gratis jaktkort på småvilt. Vilt kan fremvises til Adrian Lien Larsson tlf. 414 71 829 eller Kjetil Mostue tlf. 908 25 909 som vil registrere poengene. ​​

POENGTABELL
ArtPoeng
Mår30
Rev20
Mårhund15
Villsvin15
Grevling10
Mink10
Korp/ravn10
Røyskatt5
Mellomskarv5
Kråke3
Måke3
Nøtteskrike3
Skjære1

 

For mer informasjon vises til hjemmesida til RASA: regler og poengskala, og rovvilt​.


Villsvinjakt i Stange Almenning​

For å jakt villsvin trengs, på generelt grunnlag, grunneiers tillatelse samt gyldig storviltprøve for gjeldende jaktår. Som det framgår av poengtabellen for mindre rovvilt er Stange Almenning (SA)  positive til villsvinjakt, og den som har løst lovlig jaktkort i SA, være seg jaktkort for småvilt eller storvilt, kan jakte villsvin forutsatt gyldig storviltprøve. Forøvrig er villsvin en uønsket, svartelistet art i Norge, og kan dessuten felles med hagle/slugs i tillegg til grov riflekaliber.


Revepass i Stange Almenning

Ordningen med Revepass startet som et forskningsprosjekt "På spor etter rødreven" for å se hvilken innflytelse revejakt hadde på predasjon av rype, skogsfugl, hare og rådyr. Prosjektet er i hovedsak avsluttet, men enkelte kommuner, deriblant Stange, viderefører prosjektet med noe endrede betingelser enn i det opprinnelige prosjektet.

Revepass gir mulighet til å få kr. 300,- i fellingshonorar pr. felte rev. Revepass selges for kr. 200,- hos Frank Monsen, som òg har lokalt mottaket av de felte revene i Revepassordningen.

Som innenbygdsboende kan man jakte rev på ordinært vis ved å løse jaktkort for småvilt i Stange Almenning uavhengig av det såkalte Revepasset. Revepasset er en ordning den enkelte jeger står fritt i å velge i tillegg til kravet om jaktkort.

Har man som innenbygdsboende ett av jaktkortene som selges i Stange Almenning kan man kjøpe Revepass å jakte rev, man trenger da ikke spesifikt kjøpe jaktkort for småvilt.

Som utenbygdsboende kan man løse Revepass og jakte i Stange Almenning uten å løse jaktkort, men man MÅ jakte sammen med en innenbygdsboende som har jaktkort i Stange Almenning. Utenbygdsboende som har løst Revepass kan bruke ett og samme Revepass i Romedal Almenning, men MÅ da på samme vis jakte sammen med jeger i Romedal Almenning.

Kontaktinformasjon for salg av Revepass og lokalt mottak: Frank Monsen, mobil: 905 99 732, adresse: Kolomoen 633, 2337 Tangen, e-post: fm@mjosen.no Kart og vegforklaring​

For hver felte rev må et fellingsskjema fylles ut. Skjemaet er grunnlag for å løse ut fellingshonoraret. Skjemaet finner du her: Fellingsskjema rødrev


Skogsbilvegene i Stange A​lmenning

Informasjon om skogsbilvegene finnes på RASA sin hjemmeside: Vegavgift. Vegavgift kan kjøpes i deres nettbutikk og via SMS.

 

Overnatting i Stange Almenning

Det finnes flere åpne koier i almenninga sammen med gapahuker og teltplasser. Informasjon om koiene kan leses på RASA sin hjemmeside: Koier


Jakt i Stange Viltstellområde

Stange Viltstellområde består av om lag 23 000 mål og byr på jaktopplevelser på rådyr og småvilt. 

Rådyrjakt: Viltstellområdet har årlig om lag 40 rådyr-retter, satt ut fra fri kvote. Rådyr-rettene selges til enkeltjegere og jegere som selvstendig har organisert seg i lag. 

Småviltjakt: Muligheter for fugl- og harejakt, samt jakt på rev.

Viltstellområdet deles i mindre vald.​

For informasjon og kjøp av jaktkort kontakt Tom Sagbakken på e-post:  sagbakken.tom@gmail.com 


- Annonse -
Masterfil_for_vertikale_logoer
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.