Beverjakt i Vang Almenning (VA)
Publisert 09.10.2019 14:28
Oppdatert 09.10.2019 14:29
Beverjakt i Vang Almenning (VA)
Året 2019 er første gang det er jaktet bever i VA. Det er mange år siden dette var oppe til diskusjon i Vang Jakt- og Fiskeforening (VJFF).

Det er i perioden 2013-2018 gjort grundige registreringer og kartlegginger av beveraktivitet i VA. Det er gjort takseringer i 15-20 ulike vassdrag og ført inn i skjemaer. Det er registrert gamle/nye beverhytter, gamle/nye beitinger, skadeomfang, bilder, satt ut viltkameraer ved noen hytter og lengde som er gått ved alle vassdrag.

Grunneier Vang Almenning er ikke interessert i at bestanden utvikler seg i deres område med tanke på potensiale for skogskade. Etter kartlegging og vurdering av bestandsstørrelsen over flere år ble sak om mål for bestandsutvikling og forskrift om åpning for jakt på nytt behandlet i vilt- og fiskenemnda juni 2018. Dette ble behandlet i formannskapet og sluttbehandlet i kommunestyret september 2018.

Hovedmål: Hamar Kommune skal ha en levedyktig og bærekraftig beverbestand som utgjør en berikelse for naturen og friluftslivet, samtidig som ulemper for landbruksnæring og andre samfunnsinteresser skal holdes på et lavt nivå.

Og beverbestanden skal holdes rundt dagens nivå.

VA er ikke et utpreget beverparadis som andre elver og bekker i Hedmark fylke. Det er observert og registrert mellom 25 – 30 individer i de ulike vassdragene, og det er stor sannsynlighet at det finnes flere bevere enn antatt.

Det ble åpnet for beverjakt fra 1.januar 2019. Hvert fjerde år fastsetter kommunen årlige fellingskvoter. Jakttiden for bever er fra 1.oktober til og med 15.mai. Innen Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat er ikke jakt tillatt etter 31.mars. VJFF har fredet Kveådammen for jakt på bever da det er en hel beverfamilie som holder til i beverhytta som er godt synlig fra Fjellveien. Vi gjør dette for å unngå uheldige episoder for allmennheten. Det ferdes mange syklister, biler, turfolk og andre langs veien vi må ta hensyn til. Det skal gjennomføres en ny bestandskartlegging etter de fire første jaktårene.

Beverjakta forvaltes på lik linje med småviltjakta i VA, og er delegert til VJFF. Hamar kommune nå har jakt på Bever i tråd med slik det er i nabokommunene.​

Hittil i år er det felt 2 av 4 individer i VA. Beverjakta blir forvaltet iht. gjeldene regler, og med det største fokus på human jakt. ​


- Annonse -
Print
Magasinet_nylogo_2013-14_outl
Vang Almenning
Peppes Pizza
Hedmark Fylkeskommune
Masterfil_for_vertikale_logoer
RGB_SectorAlarm_Norway_with tagline_white bg
Moelven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.