Hvorfor skal vi tjene penger i en frivillig forening?
Hallgeir Henriksen
Publisert 12.09.2019 11:02
Oppdatert 12.09.2019 11:02
Hvorfor skal vi tjene penger i en frivillig forening?
Et av styret sine viktige oppgaver er å sørge for at vi har tilgjengelig midler for utvikling.

Det skal være gøy og være tillitsvalgt i Vang JFF, og hvordan får vi til dette?

Her er det mange svar, og noen av svarene er at tillitsvalgt som blir valgt inn i verv blir valgt inn i et fagområde som man føler seg komfortabel med. Får vi utfolde oss med den fritidsinteressen som betyr mest for «meg», da er det mye lettere å føle seg trygg – og dermed trives og bidra med et tillitsverv.

Samtidig må alle ha fokus på samhold og inkludering, blir «jeg» ikke tatt vare på i mitt første møte med foreningen, ja da blir oppgaven mye vanskeligere. Her er vi i Vang JFF flinke, og må ha stort fokus på og ta vare på denne kvaliteten skal vi ha stabilitet.

Stabilitet blant våre tillitsvalgte, og medlemmer er veldig viktig. Så er det engang slik at hvert år «faller» det ut ca. 10% av medlemmene, dette har som regel flere naturlige årsaker. Da er jo oppgaven å tilføre foreningen like mange nye medlemmer, og for Vang JFF betyr det fort tett oppunder 100 nye medlemmer i året.

Nye medlemmer har en forventing, en forventning om å bli ivaretatt og få levert kvalitet for det interesseområdet som gjelder for den enkelte.

Vang JFF er heldig stillet, vi har tilbud innenfor det meste som har med jakt, jaktskyting, fiske og friluftsliv å gjøre. Vi har et fantastisk anlegg ved Gåsbu Jaktskytebane, til stor glede for alle som får anledning til å benytte våre fasiliteter. En god avtale med Vang Almenning «innafor bommen» som gir en stor verdiskapning for rettighetshaver, Vang JFF og våre besøkende.

Alt dette koster penger å drifte, selv om veldig mye går på frivillighet er det store faste kostnader som følger med. Eksempel på dette er strøm, forsikring, vedlikehold, kommunale avgifter, driftskostnader som renhold og snøbrøyting osv.

Innfor bommen får vi tilgang til 1/3 av omsetning jakt og fiske for å drive forvalting av fisk, småvilt, vedlikehold, oppsyn og ivareta kvaliteten for de områder vi har gjennom en samarbeidsavtale med Vang Almenning.

Samtidig skal det være plass for nyskapning og utvikling, og da må vi ha tilgjengelig midler for å kunne ha gjennomføringsevne.

Et av styret sine viktige oppgaver er å sørge for at vi har tilgjengelig midler for utvikling. Eksempelvis så er det mye enklere å tilslutte seg et forslag fra en tillitsvalgt om en investering hvis vi har «peeng på bok». Alternativet er spissformulert å ha kakelotteri ved den lokale kjøpmann for å finansiere gode forslag fra våre medlemmer.

Alt dette i samsvar med våre vedtekter som sier: Å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innenfor jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.

Ja oppgavene er mange, å da er vi helt avhengig av våre medlemmer – det er medlemmene som er Vang Jakt- og Fiskeforening. Uten aktive medlemmer vil ikke fremtiden være bærekraftig med frivillighet, da vil kommersialisering og andre aktører i markedet komme sterkere på banen. Som igjen vil ha andre perspektiver for å drifte våre interesser.

Jeg har tro på at dette greier vi å balansere godt gjennom å ha en åpen dialog, god informasjonsflyt, fokus på at det skal «være en plass for alle» uansett hvem, hva, hvor og hvordan.

Fremtiden blir slik at VI med våre interesser blir færre, og trøkket fra utsiden blir større og større. Da er det viktig at vi som en del av Norges Jeger og Fiskerforbund fortsetter å bygge en stor og sterk organisasjon med seriøs og faglig tyngde ut i markedet. For oss på lokalt nivå betyr det å bidra til det store felleskapet samtidig som vi ivaretar lokale interesser.

Nå er ikke det å ha «peeng på bok» løsningen på alt her i livet, men det er ingen tvil om at skal man holde en bærekraftig drift med høy kvalitet er dette ressurskrevende.

Vi heier på frivilligheten, og med nylig lansert familiemedlemskap fra 1/10 gjeldene fra 2020 har jeg tro på en medlemsvekst som organisasjonen trenger.

 

Hallgeir Henriksen

Styreleder


- Annonse -
Print
Magasinet_nylogo_2013-14_outl
Vang Almenning
Peppes Pizza
Hedmark Fylkeskommune
Masterfil_for_vertikale_logoer
RGB_SectorAlarm_Norway_with tagline_white bg
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.