Minner om årsmøte 7. mars kl 18.00
Hallgeir Henriksen
Publisert 02.03.2019 09:23
Oppdatert 02.03.2019 09:26
Minner om vårt årsmøte ved klubbhuset på Gåsbu Jaktskytebane torsdag 7. mars kl 18.00.
Minner om årsmøte 7. mars kl 18.00

​​​​​Det blir servering og sosialt etter årsmøte.

Nederst i denne artikkel ligger Veider`n med årsmøteinnkalling. Regnskap blir presentert og lagt frem under møte.

  1. 1.  Konstituering av møtet 

- Godkjenning av innkalling 

- Godkjenning av dagsorden 

- Godkjenning av forretningsorden 

- Valg av ordstyrer 

- Valg av sekretær 

- Valg av tellekorps 

- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

2.   Årsmelding fra siste kalenderår 

3.   Revidert regnskap fra siste kalenderår 

4.  Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 

5.   Andre saker som styret har ført opp på dagsorden  

6.   Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 

7.   Foreningens kontingentandel 

8.   Valg av styre i henhold til § 8 

9.   Valg av medlemmer til utvalg etter behov 

10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer 

11. Valg av to revisorer med en vararepresentant 

12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere 

13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer ​


Veidern nr 1-2019_WEB.pdf

Mønstervedtekter for jakt og fiskeforeninger tilsluttet NJFF Vang JFF 2017.pdf

- Annonse -
Maxbo
RGB_SectorAlarm_Norway_with tagline_white bg
Print
Masterfil_for_vertikale_logoer
Hedmark Fylkeskommune
Magasinet_nylogo_2013-14_outl
Vang Almenning
Peppes Pizza
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.