Prøvefiske på Nybusjøen!-636982101367105464
Anne Marthe henriksen
Publisert 08.07.2019 19:15
Oppdatert 08.07.2019 19:15
Prøvefiske på Nybusjøen!-636982101367105464
Stor og fin ørret etter prøvefiske på Nybusjøen! Foto: Fred Ivar Aasand
4-5 Juli ble det prøvefisket på nybusjøen av fiskeutvalget og Ole Nashaug . Med klarvær, lys og kald sommernatt var ikke forventningene store. Men vi ble positivt overrasket av utfallet etter prøvefiskingen.

Det ble prøvefisket med 1 ½ m dype bunngarn som ble satt ut fra land i den nordøstre del av sjøen. Det ble benyttet 7 garn med maskevidder fra 19,5 mm til 45 mm. 

Provefiske_Nybusjoen_fisk_bakken.jpg
Fin fangst med god størrelse på ørreten Foto: Fred Ivar Aasand
Fiske ga 30 ørret. Den største veide 707 gram og hadde en lengde på 40 cm, deretter fulgte 13 fisk på mellom 600 og 300 gram. De øvrige var godt spredt mellom 300 og 40 gram. Fangsten viser at sjøen har en god fiskebestand med fin fang-bar fisk. De minste maskeviddene (ett stk. 19,5 og to stk. 21 mm) ga 9 fisk. Dette er i underkant av hva som er normalt, og tyder på at den naturlige rekrutteringen til sjøen er begrenset. 
Provefiske_Nybusjoen_Ole_Nashoug_web.jpg
Ole Nashaug med fisk i garnet Foto: Fred Ivar Aasand
Tidligere elektriske tetthetsregistreringer av fisk i Flagstadelva oppstrøms sjøen viser da også kun et fåtall ørret. Dette skyldes fortsatt forsuring i denne del av vassdraget, og at den naturlige ørret- rekruttering til sjøen er begrenset. 
Fisken var i god kondisjon i forhold til vekt og lengde, og 21 av fiskene hadde lys-rød til rød kjøtt-farge. Dette skyldes trolig at fisken er fiskespisende. 
Provefiske_Nybusjoen_Ole_Nashoug.jpg
Ole Nashaug i gang med å ta opp garn Foto: Fred Ivar Aasand 

11 fisk hadde ernært seg på ørekyte. Dette er årsaken til at Nybusjøen har større fisk på ½ kg og større. Fisken hadde for øvrig ernært seg på vårfluer og insekter.
En oppfatter resultatet av prøvefiske som veldig positivt, idet sjøen er kjent for å være humusrikt og surt etter at kalkingen opphørte for 5 år siden.
Materialet vil bli bearbeidet ytterligere, hvor også fiskens alder og vekst vil bli belyst.

Takk for super innsats! 
- Annonse -
Maxbo
RGB_SectorAlarm_Norway_with tagline_white bg
Print
Masterfil_for_vertikale_logoer
Hedmark Fylkeskommune
Magasinet_nylogo_2013-14_outl
Vang Almenning
Peppes Pizza
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.