Vi takker Sparebankstiftelsen Hedmark for gave
Publisert 09.09.2020 09:29
Oppdatert 09.09.2020 09:56
Vi takker Sparebankstiftelsen Hedmark for gave til opprusting av haglebane. Dette gir oss bedre sikkerhet, bedre tilbud og mere rasjonell drift av banen. Til fordel for våre tillitsvalgte og brukere av anlegget i alle aldre.
Vi takker Sparebankstiftelsen Hedmark for gave

​​​

Det ble etter tilsagn om støtte til prosjektet fra Sparebankstiftelsen Hedmark besluttet å oppgradere haglebanen med akustikk og due-kort-automatikk anlegg.

Vi gikk her for Promatic/Datec fra Hagleskyting.no. En mye brukt og kjent løsning fra andre skytebaner.

Dette fungerer på den måten at skytterne kjøper / lader opp due kort med x antall duer/serier. Når skyterne kommer på banen registreres kortet i en kortleser og en serie a 25 duer blir trukket av kortet. Skytterne må registrer kortet for vær runde som skytes. På Jeger trap og sporting kommer duene automatisk når skytter sier et tydelig JA eller lignende. Sportingen har også ulike ferdig programmerte skyte program. Disse er etter Fitasc internasjonal standard, som benyttes i sports skyting. Den enkelte holder selv eller kjøper patroner utenom dette systemet.

Dette gir bedre effektivitet og flyt i treningsrundene. For standplassledere på standplass blir det også betydelig enklere å administrere treningene. Noe som er vesentlig, da mannskapet sin hovedoppgave er å ivareta sikkerheten under skyting.

Salg og programmering av due-kort og patroner har i sommer foregått fra Containeren på banen. Men under normale «virusfrie» forhold ser vi for oss at dette skal foregå oppe på kaffen/klubbhuset.

Som en ekstra gevinst av automatikk/kort løsningen har vi fått et tilnærmet berøringsfritt anlegg i forhold til Covid 19 utfordringer.

Det er også satt opp nye gapahuk som venteplass/sosial plass, dette har stor betydning for sikkerhet og trivsel ved anlegget.

Anlegget er nå ferdig installert og i gangkjørt. Tilbakemeldinger fra skyttere og vaktmannskaper på bruk og funksjon er gode.

Vang JFF 8.9.20

Roger Nygaard

Leder Hagleutvalget


Se bilder her:

Bilder fra ny haglebane.pdf


Beskriv prosjektet/tiltaket

Haglebana er i dag gammel, lite rasjonell og vi får mindre fokus på sikkerhet da bana
opereres manuelt. Vi har en sporting bane som er tungvint å styre. Her får vi bedre
akustikk og ferdig programmerte kombinasjoner i skyteprogrammet. Vår eksisterende
akustikk på jegertrapbanen er gammelt, utdatert og skranter.
Vi får to identiske akustikk anlegg med betalings/kort løsning. Dette fungerer slik
at skyttere kjøper serier som lades i et kort. Betjeningen for standplassledere og
skyttere vil bli lik på begge anleggene. Her får skytteren due serier når kortet
registreres i automatikken. Vi får oversikt over antall brukte duer og minimerer
muligheten for svinn betraktelig. Dette er viktig med tanke på miljøtiltak. Den noe
«omstridte» treningsavgiften vil kunne legges inn som en kortavgift. Kortene er
personlige og opplysninger om skytter/eier ligger i kortet.
I prosjektet ligger følgende: bedret sikkerhet (automatisere betjeningen av
skytebanene frigjør tid til standplasslederne slik at de bedre kan ta seg av
skytterne), bedret akustikk (bedre lydforhold på standplass), enklere vedlikehold og
mindre reparasjoner på det gamle anlegget (spare tid og penger), ny betalingsløsning
(enklere å kreve inn egenandeler ved skyting – opplysninger om skytterne ligger på
kortet så vi får full kontroll over hvem som har skutt – frigjør tid for
tillitsvalgte på skytebana så mer tid kan brukes på skytterne og sikkerhet), egne
prioriterte skyteplasser for barn og ungdom (skytebana blir mer tilgjengelig for barn
og unge skyttere da de kommer raskere til skytingen – mindre ventetid), bygge
venteavdeling / gapahauk til barn og unge (gjør det enklere og sikrere å samle de
unge som venter på skyting – vi kan da ha 2 grupper med unge som roterer med skytinga
– enklere å arrangere sosiale tiltak parallelt med skytingen).
Vi legger ned mye ressurser i Jakt- og FiskeSkolen (JOFS) for 5-7. klassinger og
Jaktskytterskolen (JSS) for alle barn, men spesielt mot ungdomsskolen i Hamar
regionen. Ungdom fra Løten, Stange og Ringsaker kan også delta på disse samlingene.
Skoletilbudet arrangeres over 21 samlinger og vi har 40 plasser på JOFS og 20 plasser
på JSS. JOFS starter i september og det arrangeres månedlige samlinger frem til juni
2021. JSS har samlinger hver torsdag i månedene juni, august og september. Den nye
hagle anlegget vil bedre opplærings tilbudet og vi får et kjempeløft på denne delen
av skoletilbudet.

 - Annonse -
Print
Magasinet_nylogo_2013-14_outl
Vang Almenning
Peppes Pizza
Hedmark Fylkeskommune
Masterfil_for_vertikale_logoer
RGB_SectorAlarm_Norway_with tagline_white bg
Moelven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.