Fiske 2020
Ole Erik Asphaug
Publisert 07.02.2016 20:53
Oppdatert 07.02.2020 10:22
Fiske 2020
Her finner du informasjon om fiskeplasser, fiskekart og fiskeregler 2020.

​​​​Fiskekort kan kjøpes på Inatur.


 

​ Nedenfor finner du "Informasjon om fiskeplasser", "Fiskekart" og "Fiskeregler", dette ligger også som nedlastbare linker over hver del.

Fiskekart YRG A4.pdf

Fiskeplasser.docx​​​

 
Her følger en enkel beskrivelse av fiskeplasser i vårt område.
Om Rena-elv

Den starter der elvene Unsetåa og Tysla møtes og renner videre sydover gjennom Øvre Rendal. Etter ca. 15 km blir det tilførsel av Glommavann, og her ligger en kraftstasjon inne i fjellet. Ca. 5 km lenger sør renner Renaelva inn i nordre del av Lomnessjøen.

Etter Lomnessjøen har vi en strekning på ca. 3 km ( Løvfjorden) før den slår seg sammen med Mistra. Fra dette elvemøtet og ned til Storsjøen (500m) heter strekningen Åkrestrømmen.

Fiske i Rena-elv

Dette er en spennende strekning. Vi disponerer ca.7 km av elva (se kart sone 1) fra Lomnessjøen og nordover. Her får du bra med ørret og harr,- ørret fra 300gr- 5 kg. Elva har en stor bestand av harr. Det er vanlig å få harr på 700 g og oppover til 1,5 kg.

Om høsten blir elva invadert av store mengder sik som skal opp for å gyte. Da er stang og magot noe å bruke for de som vil oppleve litt spesielt fiske. Dette har blitt mer og mer populært de siste årene. Det er ryddet noen fiskeplasser og mer vil bli gjort.

To gapahuker finnes på strekningen. Båt kan benyttes i elva. Minstemål på ørret  er 30 cm.

 
Arter: Harr, ørret, sik, abbor og noen enkle gjedder i nedre del mot Lomnessjøen.
Adkomst: Rv 30, Fv 661, selvbetjent bomveg på østsiden fra Berget og nordover. Det er nå ryddet ferdig fiskeplasser der. Det er satt opp «trefisker» som anviser til fiskeplassene.

Åkrestrømmen

Kjent for håvfiske etter sik fra først i september og utover høsten og storørreten av Mistrastammen, som går her. Ellers er det bra med harr. Forholdsvis stri elv. Det er tilrettelagt for funksjonshemmede her med en gapahuk og en fiskerampe.

Agn: Flue, mark, sluk, spinner og Rapala.
Adkomst: Rv 217, Rv 30 og Fv 607

Mistra

Spesielt kjent for storvokst ørret. Nedre del egner seg best til mark- og slukfiske. Adkomst ved Åkrestrømmen.

Skardbekken, Renåvangen og Balstadmistra er
lett tilgjengelig fra samløpet med Grøna. Strekningen Grøna – Søndre Missjøen passer utmerket for fluefiske og barnefamilier.

Grøna

Grøna renner ut i Mistra ved Grønholmen.  Småvokst ørret og området er lett tilgjengelig.

Det fiskes med mark og flue, men mest med mark. Elva renner parallelt med fylkesvei 217.

Det er også en åpen hytte der Jotveien går over Grøna.

Adkomst: Du må ta fylkesveien 217 østover fra Åkrestrømmen og ta av ved Gjotveien ca 16km fra Åkrestrømmen. Derfra er det ca. 2,5 km til Grøna.
Kartblad 1918 I. 711 serie.

Flena

Elva Flena starter på Flenkjølen og renner ut i Storsjøen ca. 4km sør for Åkrestrømmen på østsiden av Storsjøen. Flena er ei elv der det fiskes med mark og flue etter ørret. Elva kan ut på sommeren ha liten vannføring.


Adkomst: Hovedveien fra Åkrestrømmen 4km sydover på østsiden av Storsjøen.
og man kan kjøre opp Flendalsveien som er ca 2,5 km sør for Åkrestrømmen
på østsiden av Storsjøen.
Se på kart, Storsjøen 711, 1918 II

Renåa

Renåa er en bekk hvor det bare er små ørret. Det er mye ørret der, så det er ett fint sted og fiske om man har barn som fisker.

 
Adkomst: du kan kjøre opp Flendalsveien, den tar av hovedveien på østsiden av Storsjøen, ca. 2,5 km sør for Åkrestrømmen.
Du kan også kjøre opp fra hovedveien 1km sør for Åkrestrømmen ved Sjøvik
og fram til Bergholt. se kart 711 serie Storsjøen 1918 II.

Rensjøene

Stor røyebestand, men også ørret. Vinteråpen vei fram til Renåtangen.

Rena (Løvfjorden)


Stilleflytende del med 4-10 m dyp og spennende strekning.
Arter: Mort, abbor, sik, harr, ørret og gjedde.
Adkomst: langs Rv 30.


Lomnessjøen

Innsjø på ca.6 ganger 1 km med største dyp 28m. Ypperlig for å lære de minste i familien til å fiske, her får man garantert fisk.

Store mengder av mort, abbor og gjedde.

Isfiske etter harr og sik fra febr./mars, det tas mye fisk, ørret er også mulig å få.

Her kan du bruke båt.

Agn: Stort sett det meste av vanlig fiskeredskap

Adkomst: Rv 30 på vestsiden og Fv 661 på østsiden av sjøen.


Fuggdalsområdet


Øst for Renavassdraget og nord for Mistra ligger et utmarksområde hvor det sjelden ferdes mennesker.

Fra du stopper bilen og til du kommer frem til fiskevann, tar turen litt over en time.

Nordre og Søre Fugga er små elver (bekker) som renner inn og ut av Fuggsjøen. Her er det store mengder med forholdsvis små ørret.

Det er en åpen gammel bu i søndre del av sjøen.

Adkomst: Rv 217 og selvbetjent bomveg,- Fuggdalsveien ca. 18 km øst for Åkrestrømmen.


Mosebutjønna

Ligger langt nord og vest i Fuggdalsområdet, et lite tjern med stor ørret. Litt vanskelig å få, men desto en større utfordring.

Adkomst: Fra Fv 661 og til fots opp lia.

Voltjernet

Ligger på 840 m.o.h. i nordøstre del av Fuggdalsområdet. Dypt, kaldt fjellvann med ørret og røye. Et husvære står ved tjernet.
Adkomst: Rv 217, selvbetjent bomveg, Misterdamvegen, ca. 18 km øst for Åkrestrømmen. Så gjenstår en fottur på ca. en time, pluss- minus. Eller gå opp berget fra østsiden av Lomnessjøen.

Fiskeregler 2019.docx


 


 
 


 


 

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.