Hardangerfjordseminaret 2014
Terje Wangsholm
Publisert 08.02.2016 15:41
Oppdatert 08.04.2016 13:47
Årets Hardangerfjordseminar i Norheimsund 21. og 22. november var det åttende i rekken. NJFF-Hordaland har lagt ut foredragene fra årets seminar på denne siden.
Hardangerfjordseminaret 2014
Statssekretær Amund Drønen Ringdal, Nærings- og fiskeridepartementet - Foto: NJFF-Hordaland

Hardangerfjordseminaret 2014

​​Vanligvis arrangeres seminaret i mai, men i år kolliderte det planlagte tidspunktet med den nasjonale åpningen av NJFFs storsatsing Sportsfiskets år, som vi hadde i Bergen. Derfor ble det en mer høstlig utgave i år, mens neste års seminar igjen blir i mai.

 

På seminaret kom det fram at lakselus er et økende problem, og at Mattilsynet vil føre et enda strengere tilsyn på dette feltet framover. Rømming er et stort problem, og statssekretær Ringdal var tydelig på at arbeidet mot rømming og lus må ha stort fokus i tida som kommer.

 

En god nyhet som ble presentert på seminaret er at det nå blir en egen genbank for de viktigste villaks og sjøaurestammene fra elvene i Hardanger. Denne vil bli opprettet i tilknytning til NINAs forskningsstasjon på Ims i Rogaland. Genbanken vil være en kombinasjon av frossen melke fra hannlaks og en levende genbank med stamfisk i kar. Genbanken løser imidlertid på ingen måte problemene for villfisken i Hardanger, i praksis vil den kun fungere som en respirator på ubestemt tid. Problemene som har utløst behovet for en egen genbank for Hardangerelvene, lus og rømming, er på ingen måte løst!

 

Last ned foredragene fra årets seminar her:

Levande fjord levande vassdrag - Amund D. Ringdal.pdf

Grønt blikk på oppdrett - Diane Berbain.pdf

Lakselus - hva vet vi om effekten på sjøørret - Bengt Finstad.pdf

Lakselusmedisin tar knekken på rekene, stemmer det - Renee K. Bechmann.pdf

Lusebiologi og Vaksine mot Lakselus - FrankNilsen.pdf

Mattilsynets intensiverte tiltak mot lakselus - Kristina Landsverk.pdf

Sameksistens mellom fiskeri og akvakultur - Jan Henrik Sandberg.pdf

Hva innebærer en vilkårsrevisjon - Øyvind Fjeldseth.pdf

Ny teknologi - Bremnes Seashore.pdf

Semi-lukket produksjon - Ingrid Lundamo.pdf

Genbank for Hardanger - Kven skal inn - Gry Walle.pdf

Genbank for Hardangerfjordbestandene - Arne Sivertsen.pdf

Genbank i praksis - Håvard Lo.pdf

Lagring av verdifullt materiale - Harald Kleiva.pdf

Molekylærgenetiske analyser av stamfisk - Sten Karlsson.pdf

Sjøaure Hardanger - Sven-Helge Pedersen.pdf

Korleis arbeider Fiskeridirektoratet for å nå måla om ”NullVisjon” rømming - Fiskeridirektoratet.pdf

Maskeåpning, rømningsfare og fiskevelferd - Skulstad og Harboe.pdf

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks - Olav Moberg.pdf

Hvor finner vi forankring i lovverket for argumenter på miljøets vegne - Egil Hauge.pdf

- Annonse -
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.