Førjulskarusell Leirduesti
Are Severin Martinsen
Publisert 26.09.2019 20:36
Oppdatert 26.09.2019 21:20
Førjulskarusell Leirduesti

​Os Jakt og Fiskelag, Bergens Jæger & Fiskerforening og Åsane Jeger og Fiskerforening, i
samarbeid med XXL Horisont, ynskjer å invitera til ein tre-stemners leirduestikarusell i den lange
haustpausen. 2019 har vist god auke i interesse for sportingskyting, og klubbane, med XXL på
laget, ynskjer å halde aktiviteten oppe gjennom hausten.


Karusellen består av eit 50-duers stemne per månad etter fyljande stemneplan:


Sundag 06. oktober kl 11.00 i Ulvehiet, Arr: Os JFL
Sundag 10. november kl 11.00 på Kismul, Arr: Bergens JFF
Sundag 08. desember kl 11.00 i Jonahola, Arr: Åsane JFF

Premieutdeling vert etter stemnet i Jonahola.
Stemna er opne for alle, uavhengig av klubb og krets.
Det vert sett opp fem klasser, Senior, Kvinner, Veteran, Jeger og Junior, det vert samanlagt
skuddpremiering til 1., 2. og 3. plass i kvar klasse. Det er mogleg til å stille opp i enkeltstemner,
sjølv om ein ikkje kan stille på alle tre. Arrangementet er meint som ei sosial turnering, med god
konkurransetrening før ny sesong er i gong. Jegerklassen er for dei som ikkje har skutt
leirduestemner før.
XXL bidreg med premier/gåvekort til uttrekking av tilfeldig deltakar(ar) som har delteke på alle
stemna.


Påmelding 200,- pr stemne frå kl. 10-11, eller Leirdue.net​.

- Annonse -
Våpen-Søilen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.